Jäätiköihin on sitoutunut erittäin myrkyllisiä kemikaaleja. Jos jäätiköt ilmastonmuutoksen myötä sulavat, myrkyt voivat vapautua ympäristöön.

 

Jäätiköiden sulamisen tiedetään kohottavan meren pintaa. Ilmastonmuutoksen myötä jäätiköihin liittyy toinenkin vaara. Niihin on sitoutunut kauan sitten unohdettuja, äärimmäisen myrkyllisiä kemikaaleja, kertovat Zürichin teknillisen korkeakoulun ETH:n tutkijat.

Erityisen vaarallisia ovat 1970-luvulla kielletyt POP-yhdisteet eli pysyvät orgaaniset yhdisteet. Ne ovat hitaasti hajoavia ja syöpää aiheuttavia ympäristömyrkkyjä, jotka voivat kulkeutua ilmavirtausten mukana kaikkialle. Sadeveden kuljettamat myrkyt säilyvät jäätiköissä lumipeitteen alla.

Sveitsiläiset tutkivat Bernin Alpeilla sijaitsevan Oberaarseen tekojärven sedimenttikerroksia. Järven yläpuolella sijaitseva jäätikkö on kutistunut 1,6 kilometriä vuodesta 1930. Myrkyllisiä aineita on valunut sulamisvesien mukana järveen ja kertynyt pohjan sedimentteihin.

Jäätiköt ovat siis epäsuoria myrkyn lähteitä. Maapallon lämmetessä jäätiköiden sulaminen kiihtyy, ja kauan sitten kielletyt kemikaalit kuten POP-yhdisteet vapautuvat ympäristöön.

Oberaarin jäätikkö, Sveitsi