Riippumattomat asiantuntijat varoittavat masennuslääkkeistä, jotka sisältävät SITALOPRAAMIA ja ESSITALOPRAAMIA, koska ne kasvattavat sydänsairauksien – esimerkiksi sydänkohtauksen – riskiä enemmän kuin muut mielialalääkkeet.

 

 
Lexapro on yksi essitalopraamia sisältävistä tuotteista. Essitalopraami on sitalopraamin ohella yksi tuotteista, joiden käyttöä asiantuntijat kehottavat välttämään.

"Sitalopraami ja essitalopraami lisätään vältettävien aineiden luetteloon."

Arvostettu riippumaton ranskalainen lääketieteellinen julkaisu La Revue Prescrire on suorasanainen varoittaessaan kahden mielialaan vaikuttavan aineen käytöstä.

La Revue Prescrirea tukee YK:n Maailman terveysjärjestö WHO, ja ranskalaiset lääketieteen asiantuntijat ovat jo aiemminkin paljastaneet hengenvaarallisia lääkkeitä, jotka on sittemmin vedetty pois käytöstä.
 

Mielialalääke aiheuttaa sydänoireita

La Revue Prescriren vuotuinen lääkäreille, farmaseuteille ja muulle hoitohenkilökunnalle suunnattu lista, Aineet, joita on syytä välttää 2016, perustuu vuosien 2010–2015 tutkimustuloksiin ja sisältää mainitut kaksi mielialalääkettä.

Asiantuntijat toteavat perusteluissaan muun muassa, että sitalopraami ja essitalopraami eivät ole sen tehokkaampia kuin muut SSRI-lääkkeet [selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjät, jotka tunnetaan myös onnellisuuspillereinä] ja ne aiheuttavat monenlaisia sydänoireita.

He korostavat muun muassa sitä, että aineet voivat suurina annoksina aiheuttaa rytmihäiriöitä – erityisesti pidentää QT-aikaa.

Tämä sai jo vuonna 2011 ensin Yhdysvaltojen lääkintäviranomaisen FDA:n ja myöhemmin muiden maiden lääkintäviranomaiset eri puolilla maailmaa pienentämään sitalopraamin sallittua enimmäisannostusta.
 

Tutki lääkkeesi itse

Sitalopraamia ja essitalopraamia myydään maailmalla monenlaisilla kauppanimillä. Niitä ovat esimerkiksi:

 

  • Cipram
  • Cipramil
  • Cipralex
  • Citalopram
  • Escitalopram
  • Lexapro
  • Sepram
  • ... eikä lista lopu tähän

Lisäksi monien tuotteiden kauppanimi ei välttämättä viittaa lainkaan sitalopraamiin eikä essitalopraamiin, kuten edellisen luettelon nimet.
 

Patentti on vapaa

Sitalopraamin toi myyntiin alun perin tanskalainen lääkeyhtiö Lundbeck (H. Lundbeck A/S) vuonna 1989, ja se ehti Yhdysvaltojen markkinoillekin vuonna 1998, ennen kuin sen patentti umpeutui vuonna 2003.

Vuodesta 2003 alkaen monet lääkeyhtiöt ovat lanseeranneet oman sitalopraamia sisältävän mielialalääkeversionsa.

Lundbeck on lisäksi kehittänyt sitalopraamista edelleen essitalopraamin, minkä vuoksi sekin on lisätty vältettävien lääkeaineiden listalle.
 

Lääkeyhtiö: ei mitään uutta

Lundbeck-yhtiöstä todetaan, ettei La Revue Prescriren tiedoissa ole mitään uutta, ja viitataan sitalopraamin annostussuosituksen muutoksiin, jotka tulivat käyttöön vuonna 2011.

"Lääkintäviranomaiset ovat vuodesta 2011 tiedottaneet lääkäreille QT-ajan pidentymiseen liittyvistä ongelmista, joita saattoi ilmetä, jos suositeltu maksimiannostus ylitettiin", sanoo Lundbeckin viestintäjohtaja Anders Schroll.

"Tämä ei ole mitään uutta", hän jatkaa ja painottaa sitä, että essitalopraamin enimmäisannostusta ei ole alennettu ja että lääkäreitä on varoitettu suositellun enimmäisannoksen ylittämisen vaaroista.