Large Hadron Collider – LHC – on jättimäinen hiukkaskiihdytin, jonka on määrä tuottaa todisteita atomien pienimpien osasten olemassaolosta ja vastata siten kaikkeuden rakennetta koskeviin vielä avoimiin kysymyksiin.

Sveitsissä toimiva Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERN on hiukkasfyysikoiden mekka. Useat maailman johtavista fysiikan asiantuntijoista työskentelevät siellä selvittämässä, mistä maailmankaikkeus koostuu ja miten se pysyy kasassa.

Alkeishiukkasia metsästämässä

Fyysikot etsivät alkeishiukkasia, joista kaikki atomaarinen aine muodostuu. Apuna tässä on maailman suurin hiukkaskiihdytin, Large Hadron Collider, LHC.

Kiihdyttimessä protoneja ammutaan toisiaan kohti, ja kun ne törmäävät toisiinsa lähes valon nopeudella, syntyy hiukkasia, joita ei normaalioloissa esiinny lainkaan.

LHC:n on määrä todistaa kaikki

CERNissä tehdyllä tutkimuksella on muun muassa todistettu standardimallin paikkansapitävyyttä. Standardimalli on teoria, joka kuvaa kaiken atomeista koostuvan universumin aineen. Esimerkiksi vuonna 2012 LHC-kiihdyttimessä tuotettiin 99,99 prosentin todennäköisyydellä Higgsin hiukkanen.

LHC:n parissa työskentelevien hiukkasfyysikoiden seuraava tavoite on saada liitetyksi painovoima standardimalliin. Tätä varten tehdään kokeita, joiden toivotaan todistavan supersymmetristen hiukkasparien olemassaolo.

Vauhtia sähköstä ja magneeteista

LHC on kaivettu reilun 100 metrin syvyyteen maanpinnan alle. 27 kilometrin pituinen rengasmainen tunneli kulkee sekä Sveitsin että Ranskan alla. Kiihdytin antaa protoneille päätähuimaavan vauhdin sähkövirran ja magneettien avulla.