Kehitysbiologi haluaa tietää, miten geenit ohjaavat munasolun kasvua alkiorakkulaksi.

Britannia näytti lupahakemukselle keltaista valoa.

Britannian lupaviranomainen hyväksyi 1. helmikuuta biologi Kathy Niakanin hakemuksen tutkia ihmisen varhaiskehitystä uudella geenien muokkausmenetelmällä. Virallisesti tekniikan nimi on crispr-cas9, mutta usein se lyhennetään pelkäksi crispriksi.

Francis Crick -instituutissa työskentelevä Niakan on ensimmäinen länsimaalainen, jolle on näytetty keltaista valoa crisprin käytölle ihmisalkiossa. Jos Britannian eettinen komitea vahvistaa luvan, hän pääsee tositoimiin, kertoo Nature.

Niakan tutkii, miten hedelmöitynyt munasolu kehittyy alkiorakkulaksi, solurypääksi, joka vajaan viikon vanhana kiinnittyy kohtuun. Muokkausluvan saadessaan Niakan aikoo sammuttaa terveistä tutkimusalkioista yksitellen kolme–neljä keskeistä geeniä ja katsoa, mikä niiden tehtävä ihmisalun kehityksessä tarkkaan ottaen on. Tieto auttaa lapsettomuuden hoitoa ja keskenmenojen ehkäisyä – eikä muuta tavoitellakaan. Testialkiot tuhotaan seitsemän päivän iässä.

Pilkkoo ja paikkaa helposti

Crisprillä voi tutkia geenejä täsmällisemmin ja helpommin kuin koskaan ennen. Biologit voivat pilkkoa ja paikata perimää juuri sieltä, mistä haluavat. Tällä perusteella menetelmästä odotetaan vauhtia niin tautien syiden selvitykseen kuin hoitojen kehitykseen.

Ihmisalkioita crisprillä on tiettävästi muokattu vain kerran aiemmin. Vuosi sitten Kiinassa Sun Yat-sen yliopiston tutkijat testasivat, voisiko vaikeaa perinnöllistä anemiaa aiheuttavan geenin korjata alkiovaiheessa. Jos tautigeeni pystyttäisiin pyyhkimään alkion dna:sta, sairaudelta säästyisi paitsi lapsi itse myös hänen lapsensa.

Koe osoitti, että tietotaidon on kehityttävä reippaasti, ennen kuin tällainen olisi mahdollista.

Etiikka mietityttää monia

Kiinalaisten koe ja Niakanin hakemus ovat vauhdittaneet väittelyä siitä, saako ihmisalkion geeneihin koskea. Jotkut vastustavat alkioon kajoamista uskonnollisista syistä. Jotkut pelkäävät, että vauvojen ominaisuuksia ryhdytään räätälöimään tilauksesta heti, kun teknologia sen sallii.

Myönteisissä kannanotoissa pidetään puolestaan epäeettisenä sitä, että lääketiede jättäisi keinoja käyttämättä inhimillisen kärsimyksen ehkäisyssä.

Monissa maissa periytyvien muutosten tekeminen alkioon tai sukusoluihin on kielletty. Näin on myös Suomen lain mukaan: Perimän muuttaminen on kielletty sellaisissa soluissa, jotka siirtyisivät jälkeläisiin. Myös tutkimustarkoituksessa, informoi alkiontutkimusten lupaviranomaisemme Valvira.