Tulevaisuudessa ikkunat ja aurinkopaneelit voidaan valmistaa halvasta, puusta jalostetusta materiaalista, kertoo Phys.org.

Tukholman Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH on kehittänyt puupohjaisen materiaalin, joka on läpinäkyvä. Sitä on valmistettu vasta laboratoriossa, mutta sitä voidaan valmistaa myös teollisessa mittakaavassa.

Läpinäkyvä puu on hyvä materiaalivalinta aurinkokennoihin, koska se on halpaa, sitä on helposti saatavilla ja se on uusiutuva luonnonvara, perustelee professori Lars Berglund.

Puupaneeleja voidaan käyttää myös ikkunoina sekä puoliläpäisevinä julkisivuina. Silloin valo pääsee sisään, mutta yksityisyys säilyy.

Optisesti läpinäkyvä puu on eräänlaista vaneria, jossa soluseinien komponentti ligniini on poistettu kemiallisesti. Kun ligniini on poistettu, puusta tulee valkoista.

Puu ei ole luonnostaan läpinäkyvää, joten sitä on muokattu vielä nanomittakaavassa. Valkoinen vaneri liitetään vielä läpinäkyvään polymeeriin, jolloin kummankin materiaalin optiset ominaisuudet yhdistyvät.

Seuraavaksi tutkijat aikovat kokeilla puulasin valmistusta eri puulajeilla. Samalla he aikovat lisätä puun läpinäkyvyyttä.

Puu olisi hyvä ikkunamateriaali myös muun kuin läpikuultavuutensa vuoksi. Se on halpa, biopohjainen, mekaanisesti kestävä, vahva sekä tiheydeltään ja lämmönjohtavuudeltaan vähäinen.