Raamattuun sisältyy sekä Vanha että Uusi testamentti. Miltä ajalta Vanha testamentti on peräisin?

 

 

Vanha Testamentti: Juutalaisten pyhät kirjoitukset

Vanha testamentti (Heprealainen Raamattu) kertoo juutalaisten historiasta ja maailman synnystä, ja se on jo muinaisista ajoista lähtien muodostanut sekä juutalaisuuden pyhien kirjoitusten kokoelman että kristillisen Raamatun alkupuoliskon. Sisältö ei ole molemmissa täysin sama, mutta niillä on yhteinen alkuperä.

Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin taustalla

Tekstit on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kirjoitettu hepreaksi vuosina 1200–100 eaa. ja ne koottiin yhteen ajanlaskumme parin ensimmäisen vuosisadan aikana. Vanha testamentti on siis kahden suuren uskonnon pyhä perusta, ja sen sisältämä kertomus yhdestä suuresta luojajumalasta loi pohjaa kolmannellekin suuruskonnolle, islamille.

Ensimmäinen suomenkielinen Vanha testamentti painettiin 1642 – noin sata vuotta Uuden testamentin jälkeen.