Ligo-tutkimusryhmän havaitsemat gravitaatioaallot vahvistivat myös teoriaa mustista aukoista. Havaittujen gravitaatioaaltojen uskotaan olleen peräisin kahden mustan aukon sulautumisesta toisiinsa.

Vaikka mustien aukkojen olemassaolo näyttää yhä todennäköisemmältä, tiedetään niistä vain vähän.

Event Horizon Telescope -hankkeessa yritetään ensimmäistä kertaa saada valokuvaa mustasta aukosta. Kuvattava kohde on Linnunradan keskus, jossa sijaitsevien tähtien uskotaan kiertävän jättimäistä massaltaan neljää miljoonaa aurinkoa vastaavaa mustaa aukkoa.
 

Koska musta aukko imee valon itseensä, ei sen kuvaaminen onnistu suoraan. Hankkeessa pyritäänkin tuottamaan kuva mustan aukon tapahtumahorisontista eli mustaa aukkoa ympäröivästä kehästä, jonka sisäpuolelta mikään säteily ei enää pääse pakenemaan. Kuvassa odotetaan näkyvän tapahtumahorisontin voimakkaissa magneettikentissä pyöriviä elektroneja.

Kuva on tarkoitus koostaa ympäri maailmaa olevien teleskooppien ottamista kuvista.