Käyttäytyminen:Jos ET itse katso kuuluvasi ihmisiin, joilla on maailman paras itsetunto, niin olet avoin oppimaan uusia asioita. Paisuteltu itseluottamus voi nimittäin tyhmistää.

Ihmisille, jotka pitävät itseään maailman parhaina, voi kuitenkin käydä köpelösti, sillä liika itseluottamus voi tyhmistää.

Liika itseluottamus lukitsee älykkyyden

Yhdysvaltalaisen Washingtonin yliopiston tutkijaryhmä on perehtynyt liialliseen itseluottamukseen. Liian suuri itseluottamus liittyy siihen, millaiseksi henkilö kokee oman älykkyytensä, todetaan artikkelissa, johon on koottu tulokset kolmesta eri tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena koehenkilöt itse pitivät älykkyyttään – muuttuvana vai muuttumattomana ominaisuutena. Henkilöt, jotka kokivat älykkyytensä muuttumattomaksi, osoittivat monivalintatehtävässä, että heillä oli liikaa itseluottamusta. Vastaavasti nillä koehenkilöillä, jotka kokivat älykkyyden muuttuvaksi ominaisuudeksi, oli realistisempi käsitys omista kyvyistään ja taidoistaan.

Liiallinen itseluottamus on ongelmallista

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkärit ovat yksi ammattiryhmä, jossa liialllista itseluottamusta esiintyy paljon. Tutkimusryhmässä mukana ollut Joyce Ehrlinger toteaa, että pieninä annoksina liika itseluottamus on hyväksi, mutta suurina annoksina siitä voi seurata se, että ihmiset tekevät huonoja päätöksiä ja menettävät mahdollisuuksia oppia uutta.

– Tiedetään, että liiallinen itseluottamus estää ihmisiä viisastumasta. Sinun täytyy ymmärtää ja hyväksyä, että et tiedä jotakin, vasta sitten voit todella oppia, sanoo Joyce Ehrlinger Science Daily -julkaisulle.