Kun malmia etsitään suojelualueelta, on myös liikkuminen tarkoin määriteltyä. Ylitorniolla sijaitsevalta Natura-suojelualueelta kultaa etsivällä yhtiöllä on lupa käyttää talvella viittä moottorikelkkaa. Myös ajoreitit on suunniteltava etukäteen.

Moottorikelkkailijoita metsässä.  Ylitornio

Lumikinokset ympäröivät polkua riistakameralle, joka on asetettu ojarumpuun. Sen toivotaan tallentavan tietoa saukon liikkeistä malminetsintäyhtiö Mawsonia varten. Saukko on yksi niistä eläimistä, jonka liikkeet voivat vaikuttaa yhtiön tuleviin kairauksiin Ylitorniolla.

Tämän talven aikana malminetsintäyhtiö seuraa tutkimusalueella eläinten liikkumista ja pesintäpuuhia. Malminetsintä päättyy kevään tullen lintujen pesintäkauteen.

– Viime viikkoina olemme hiihtäneet pöllöjen perässä ja kartoittaneet niitä. Myöhemmin keväällä aloitamme saukon synnytyspesän seurannan, sen jälkeen tulee viitasammakkoinventoinnit. Muiden lintujen vuoro on kesäkuussa, luettelee Mawsonin ympäristöpäällikkö Noora Raasakka.

Mawsonin malminetsintäluvasta on valitettu

Kanadalainen malminetsintäyhtiö etsii kultaa osassa Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-aluetta, joka on kokonaisuudessaan yli 6000 hehtaarin laajuinen suojelualue. Yhtiön tämän hetkinen tutkimusalue on 250 hehtaaria.

Käytännössä malminetsintäyhtiö kairaa suojelualueella ilman malminetsintälupaa, sillä Mawson tekee töitä kaivosviranomaisen eli Tukesin myöntämän toimeenpanomääräyksen turvin.

Lapin luonnonsuojelupiiri valitti viime syksynä yhtiön malminetsintäluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, josta päätöstä odotetaan aikaisintaan keväällä.

Lapin ELY-keskus: Malminetsintäyhtiö on ryhdistäytynyt

Oikeus tuomitsi kaksi yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä luonnonsuojelurikoksesta päiväsakkoihin vuonna 2014. Käräjäoikeuden mukaan Mawsonin näytteidenotto ja tutkimukset johtivat muun muassa yksittäisten luonnonalueiden hävittämiseen ja turmeltumiseen.

Lapin ELY-keskuksessa kanadalaisen yhtiön toimia seurataan nykyään tyytyväisenä. Yhtiön ryhtiliike on pantu merkille.

– Yhtiö toimii asianmukaisesti, ja tällä hetkellä kaikki asiat ovat kunnossa. Suhtaudumme yhtiöön ja sen johtoon aivan samalla tavalla kuin muihinkin asiakkaisiin, painottaa luonnonsuojelupäällikkö Päivi Lundvall Lapin ELY-keskuksesta.

Hänen mukaansa malminetsintäyhtiö tekee käytännössä luontotyyppi- ja eläinkartoituksia osittain laajemmin kuin mitä viranomaiset edellyttävät. Toisaalta kartoituksia on tarve vielä kevään ja kesän aikana täydentää.

– Yhtiön ympäristöasiat ovat huomattavasti paremmin hallinnassa kuin sen toiminnan alkuvaiheessa, jolloin tapahtui luvatonta malminetsintää. Yhtiön hallussa on melko laajat malminetsintäalueet, joten tarkat luontoinventoinnit ovat tarpeen, ettei vahinkoja tapahdu, luonnehtii Lundvall.

Mainetta varjellaan tietoisesti

Päivi Lundvallin mukaan jotkut piirit saattavat pitää Mawsonin johdon saamia rikostuomioita tahrana yhtiön maineelle ja seuraavat tästä syystä sen toimia muita malminetsijöitä tarkemmin.

 

Noora Raasakka.

 

Mawsonin ympäristöpäällikkö Noora Raasakka

Tämä tiedostetaan myös Mawsonissa, joka palkkasi ympäristöpäällikön oikeudenkäynnin aikoihin.

– Meillä on otettu vakavasti nämä asiat, muutoksia on tehty ja muun muassa minut on palkattu hoitamaan ympäristöasioita. Sen luulisi olevan positiivinen merkki myös ulospäin, toteaa Mawsonin ympäristöpäällikkö Noora Raasakka.

Lapin Ely-keskus pyrkii nykyään kertomaan kaikille malminetsintäyhtiöille etukäteen, millaisille alueille he ovat menossa ja mitä rajoitteita liittyy näillä alueilla toimimiseen esimerkiksi erilaisten suojeluohjelmien vuoksi.

Talvesta ei ole selvitty ilman hankaluuksia

Kuluva talvi on ollut hankala malminetsintähtiölle, sillä se pääsi kairaamaan vasta myöhään joulukuussa, kun lunta ja jäätä oli riittävästi suojelualueella liikkumista varten. Tammikuussa tuli puolestaan pitkä pakkasjakso, joka pysäytti työt kokonaan.

– Jos emme olisi saaneet poikkeuslupaa kairauksiin alueella olevan kotkanpesän vuoksi, olisivat työt keskeytyneet jälleen helmikuun puolivälissä eli käytännössä emme olisi voineet tutkia aluetta juuri ollenkaan tänä talvena, kertoo Noora Raasakka.

Suojelualueella malminetsintä on keskeytyksissä lintujen ja muiden eläinten pesimäpuuhien ajan huhtikuun lopulta aina heinä-elokuuhun saakka.