muovia-merissa-630x400.jpg

 

Jos muovien kulutus kasvaa ennustetusti eikä jätehuoltoa ja merien suojelua varsinkaan kehittyvissä maissa saada kuntoon, tutkijat ennustavat, että vuonna 2050 maailman merissä voi uida yhtä paljon muovia kuin kalaa.

Näin toteaa tuore yhdysvaltalainen selvitys (The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics). Tutkijoiden mukaan tämä ei ole väistämätöntä, vaan kiertotalouden mallin mukaiseen muovitalouteen on mahdollista päästä. Kiertotaloudessa muovi- ja muut jätteet kiertävät uudestaan ja uudestaan takaisin tuotteiden raaka-aineiksi.

Jotta tähän päästään, on vähennettävä selvästi muovien ”vuotamista ketjusta” eli päätymistä luontoon. Lisäksi on luotava tehokkaat uusiomuovimarkkinat ja erotettava muovien tuotanto fossiilipohjaisista raaka-aineista.

Monissa kehittyneissäkin maissa, esimerkiksi Suomessa, muovien talteenottoa ja kierrätystä kehitetään jo seuraavalle tasolle. Tämän vuoden aikana eri puolille maata perustetaan yli 500 muovinkeräyspistettä. Ne sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, kuten kauppakeskuksissa olevien keräyspisteiden yhteyteen.

Vain 14 prosenttia maailman lähes 300 miljoonan tonnin vuotuisesta muovituotannosta kerätään jätteenä talteen kierrätystä varten. Tästäkin 4 prosenttia hukataan prosessissa ja 8 prosenttia kierrätetään alempiarvoisiksi tuotteiksi. Ainoastaan 2 prosenttia muoveista kiertää uusiin tuotteisiin.

14 prosenttia muoveista käytetään energiaksi, ja 40 prosenttia joutuu kaatopaikoille. Jopa kolmannes eli 32 prosenttia muovijätteistä päätyy luontoon tai vesistöihin.

Selvityksen tekivät World Economic Forum ja Ellen MacArthur -säätiö yhteistyössä McKinsey & Companyn ja Mavan kanssa osana kiertotalouden liiketoimintaa edistävää MainStream-projektia.