Kaikki tietävät, miltä sormien naksauttelu kuulostaa. Lue tästä, miten ääni syntyy.

 

 

Aiemmin uskottiin, että sormien naksauttelu voi aiheuttaa nivelrikkoa. Nivelrikon ja tavan välillä ei kuitenkaan ole löydetty yhteyttä tutkimuksissa.

Naksautusääni syntyy luiden palatessa paikoilleen

Kun sormia naksautellaan, luut erkanevat hetkeksi hieman toisistaan. Tämä saa nivelnesteen laajenemaan, jolloin siinä vallitseva paine pienenee. Paineen pienentyessä nesteeseen liuennutta kaasua, kuten hiilidioksidia, happea ja typpeä, pääsee kerääntymään pieniksi kupliksi.

Kun luut jälleen palaavat alkuperäiseen asentoonsa, kuplat puhkeavat, jolloin kuuluu naksahdus. Jos niveliä yrittää naksauttaa heti uudestaan, ei kuulu mitään, koska kestää jonkin aikaa, ennen kuin kaasut ovat imeytyneet takaisin nivelnesteeseen.

Sormien naksauttelu ei ole vaarallista

Aiemmin oletettiin, että nivelten naksuttelu oli vahingollista ja että se saattoi aiheuttaa nivelrikkoa. Vuonna 2011 julkaistussa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty yhteyttä sormien tiheän naksuttelun ja nivelrikon välillä. Tutkimukseen osallistui 215 henkilöä.

Robottikädet eivät naksu

Jos kuulut niihin, joita sormien naksauttelu ärsyttää, ilahdut varmasti tiedosta, että robottikäsillä moista ääntä ei saada aikaan.

 

Kaasukupla naksahtaa

hands-illu_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaasu pääsee vapautumaan nivelnesteestä ja muodostamaan kuplia, joiden puhkeaminen kuuluu naksauksena.