Tutkijat ovat penkoneet keittiöjätteitä saadakseen selville, millaiset elintarvikkeet useimmin päätyvät roskiin. Katso tästä tulos.

 

Kotitalouksissa syntyvää ruokahävikkiä ja hävikin jakaumaa on todella vaikea tutkia. Kokemus nimittäin osoittaa, että kuluttajien oma raportointi on erittäin epätarkkaa, minkä lisäksi aktiivinen osallistuminen tutkimukseen johtaa usein siihen, että ihmiset muuttavat tottumuksiaan.

Britanniassa tehdyssä laajassa tutkimuksessa, jonka tuloksiin alla näkyvät tiedot perustuvat, haastateltiin yksittäisiä kuluttajia ja tutkittiin heidän ruokapäiväkirjojaan, minkä lisäksi heidän tuottamansa keittiöjätteet analysoitiin tarkasti. Tutkimus osoitti, että ruokahankinnat ja ruokahävikki eivät korreloi suoraan keskenään. Brittikotitalouksiin esimerkiksi ostettiin huomattavan paljon meijerituotteita ja munia, mutta niistä vain 8 prosenttia päätyi hävikiksi.

Leipää taas ostettiin huomattavasti vähemmän, mutta peräti 32 prosenttia siitä jäi loppujen lopuksi syömättä. Ruokahävikin määrä onkin vahvasti riippuvainen kunkin elintarvikkeen säilyvyydestä.