Termoparina tunnettu mittari laskee lämpötilan jännite-erosta.

Paistomittari on halpa keino varmistaa, että uunissa paistuvasta lihasta tulee juuri sopivan kypsää. Tämä edellyttää, että mittarin kärki mittaa lämpötilan tarkasti juuri halutusta kohdasta paistin, kanan tai kalkkunan sisältä, vaikka osa piikistä läpäisee mittauspistettä lämpimämpiä osia.

Eikö lämpö pääse johtumaan teräspiikin reunaa pitkin? Piikin paksuus voi vaikuttaa mittarin ilmoittamaan lämpötilaan, ja pieni anturi on herkempi ympäristön lämpötilalle kuin suuri.

Vanha vääristää helposti

Perinteiset viisarinäyttöiset paistomittarit eivät ole kovin tarkkoja. Ne perustuvat fysiikkaan, joka pohjautuu metallien lämpölaajenemiseen.

Viisarimittareissa on niin sanottu bimetallikierukka. Se koostuu kahdesta kierukasta, jotka on valmistettu eri metallista ja joilla siksi on eri lämpölaajenemiskerroin. Piikin lämmetessä toinen metalli laajenee enemmän kuin toinen, jolloin kierukka vääntyy ja viisari kääntyy.

Tekniikka on peräisin 1800-luvulta, ja halvimmat mallit voivat näyttää kymmeniä asteita väärin.

Digi pääsee jopa alle asteen

Nykyaikaiset digitaaliset paistomittarit toimivat erilaisilla periaatteilla. Esimerkiksi termopareissa kahden eri metallin lämpötilaero riippuu niiden välisestä jännitteestä.

Termoparin piikin pään mittarissa on johtimet, jotka on valmistettu kahdesta eri metalliseoksesta, tavallisesti nikkelistä ja kromista ja nikkelistä ja alumiinista.

Lämpötila aiheuttaa erilaisten seosten välille jännitteen, jonka jännitemittari mittaa. Siitä mittarin prosessori laskee lämpötilan ja esittää sen digitaalisella näytöllä.

Termoparit ovat hyvin nopeita ja tarkkoja. Parhaimmillaan ne kykenevät mittaamaan lämpötilan alle asteen tarkkuudella.

Kolmas sopii seurantaan

Kookkaiden paistien lämpötilan jatkuvaan mittaamiseen sopii parhaiten digitaalinen termistori. Tämäkin komponentti sijaitsee paistomittarin piikin kärjessä.

Piikistä saapuu termistoriin sähkövirtaa, jonka sähkönvastus vaihtelee lämpötilan mukaan. Kun virta kulkee termistorin läpi, mittari mittaa vastuksen putoamista.

Mittari lähettää lämpötiladatan radioaalloilla uunin ulkopuolelle, jossa erillinen laite piippaa, kun kokin pitää puuttua asiaan. Termistorit ovat yleensä hieman paksumpia kuin termoparit eivätkä yhtä tarkkoja.