Brittitutkimuksessa koehenkilöiden matemaattiset valmiudet paranivat, kun heidän aivoihinsa johdettiin heikkoa sähkövirtaa.

 

Kun koehenkilöiden aivot saivat heikkoja sähkösokkeja, heidän matemaattiset taitonsa kehittyivät.
 
Kun koehenkilöiden aivot saivat heikkoja sähkösokkeja, heidän matemaattiset taitonsa kehittyivät.

 

Brittiläisen tutkimuksen tulokset voivat auttaa hoitomenetelmien kehittämisessä sellaisille ihmisille, joilla on oppimisvaikeuksia matematiikassa. Sellaisia ovat esimerkiksi dyskalkuliasta tai lukusokeudesta käsivät henkilöt. Nämä oppimisvaikeudet estävät henkilöä ymmärtämästä yksinkertaisiakin matemaattisia käsitteitä, kertoo tutkimuksen johtaja, aivotutkija Roi Cohen Kadosh brittiläisestä Oxfordin yliopistosta.

Meidän tavoitteemme on juuri tällaisten ongelmien poistaminen, jatkaa Kadosh.

Tutkimuksessa käytettiin ”transkraniaalista sähkösimulaatiota”, jossa koehenkilöiden aivoihin johdettiin elektrodien avulla heikkoa sähkövirtaa. Kuusipäiväiseen kokeeseen osallistui 15 tervettä aikuista, jotka joutuivat tekemään erilaisia tehtäviä. Koehenkilöiden matemaattiset kyvyt olivat normaalit.

Ensimmäiseksi koehenkilöiden piti oppia yhdistämään yhdeksän eri symbolia lukuihin.

Tehtävän tarkoitus oli matkia sitä oppimisprosessia, jonka lapset käyvät läpi, kun he ensimmäisen kerran käsittävät, mikä luku vastaa mitäkin numeerista arvoa, selittää Kadosh.

 

Huonot tulokset merkitsivät kokeen onnistumista

Päivittäisen oppimisjakson aikana koehenkilöiden parietaalilohkoon johdettiin 20 minuutin ajan sähköä. Parietaalilohko on keskeinen aivoalue lukujen käsittelyssä.

”Dyskalkuliasta käsivillä henkilöillä on ongelmia juuri tällä aivoalueella. Kyse saattaa olla vähäisestä aktiivisuudesta tai aivojen epätavallisista rakenteista", Kadosh jatkaa.

Jokaisen harjoitustehtävän jälkeen koehenkilöt joutuivat suorittamaan kokeita, joiden on lapsilla havaittu antavan viitteitä siitä, millaiset matemaattiset valmiudet heillä on myöhemmin elämässään.

Yhdessä kokeessa koehenkilöille näytettiin kaksi eri symbolia, jotka he olivat aiemmin oppineet. Toinen symboleista vastasi lukua kaksi ja toinen lukua neljä. Kakkosta esittävä symboli oli tarkoituksella tehty suuremmaksi kuin nelosen symboli.

Sitten koehenkilöiltä kysyttiin, kumpi ”luku” (symboli) oli suurempi, kakkosen vai nelosen symboli.

Henkilöt, joilla on normaalit matemaattiset kyvyt, joutuvat tämän tehtävän kohdalla vaikeuksiin. Sen sijaan pienet lapset ja henkilöt, joilla on dyskalkulia, selviytyvät siitä helposti, selittää Kadosh.

Tämä johtuu siitä, että aivoissa sekoittuvat normaalisti erilaiset mentaaliset prosessit, tässä tapauksessa koon käsittäminen ja numeroiden arviointi.

Kun koehenkilöiden aivot saivat sähkösokkeja, heidän suorituksensa tehtävässä huononivat. Se puolestaan oli merkki siitä, että heidän matemaattiset kykynsä paranivat.

”Siis päinvastoin kuin luulisi”, selittää Kadosh, ”huono menestys tarkoittaa sitä, että lukusymbolit ovat juurtuneet koehenkilön mieleen. Se taas osoitttaa, että kokeen aikana matemaattiset kyvyt todellakin paranivat."