Espanjan Pyreneitten vuoristossa on elvytetty kiirunakantaa onnistuneesti siirtoistutuksilla. Nämä enontekiöläiset riekot ovat paikallista kantaa.

Espanjan Pyreneitten vuoristossa on elvytetty kiirunakantaa onnistuneesti siirtoistutuksilla. Nämä enontekiöläiset riekot ovat paikallista kantaa.

Tarhoissa varttuneet linnut eivät tutkimusten mukaan menesty luonnossa.

Siirtoistutukset on todettu ainoaksi toimivaksi tavaksi elvyttää taantuneita kanalintukantoja, kertoo IUCN:n, eli Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton Suomen kansallisen komitean kanalinturyhmän jäsen Heli Siitari. Siitari on Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiamies ja kanalintuihin perehtynyt filosofian tohtori.

Tieto perustuu IUCN:n kanalinturyhmän toimintasuunnitelmaan ja suojeluselvitykseen vuosilta 2006–2010.

Lintujen kasvatusta tarhaoloissa on tehty paljon erityisesti Keski-Euroopassa, mutta tarhaoloissa varttuneet linnut eivät tutkimusten mukaan menesty luonnossa, sanoo Siitari.

Asiantuntijakunnalle tehdyn, tutkimustuloksiin perustuvan kyselyn mukaan eniten eri kanalintulajien kantoja rasittaa elinympäristöjen huononeminen. Se on merkittävin syy kannan laskulle.

Toiseksi merkittävin syy kannan laskulle on pieni populaatio, joka voi olla ainakin osaksi seurausta sopivien elinympäristöjen vähenemisestä. Pieni populaatiokoko johtaa perimän heikkenemiseen. 


Kolmantena kyselyn mukaan lintumäärää vähentää predaatio, eli linnut ovat toisten eläinten saalistuksen kohteita. Neljänneksi on listattu metsästys ja suoran ihmistoiminnan vaikutus lintukantojen vähentäjänä.

Esimerkiksi Espanjan Pyreneitten vuoristossa on elvytetty kiirunakantaa onnistuneesti. Siitari kertoo seuranneensa muutama vuosi sitten teerien siirtoistutusta Hollantiin. Siellä paikallisten teerien määrä oli jo tipahtanut niin pieneksi, että hanke ei tuottanut tulosta. Teeriä oli jäljellä vain muutamia yksilöitä.

Oleellisinta onnistuneissa siirtoistutuksissa onkin ollut se, että siirtoistutustoimet on aloitettu ajoissa. "Silloin kun lintuja on jäljellä vielä muutamia satoja, on hyvät mahdollisuudet onnistua kannan elvyttämisessä. Kun lintuja on jäljellä enää alle 100, tilanne on jo aivan toinen", kertoo Siitari.

Tutkimuksissa on havaittu, että Espanjassa siirtoistutettujen naaraiden pesimämenestys on jopa parempi, kuin paikallisten naaraiden. Osaltaan tätä selittänee tuotujen lintujen parempi geneettinen monimuotoisuus.