Kissat levittävät loista, joka saattaa tehdä ihmisestä aggressiivisen, kirjoittaa New Scientist.

Kissat levittävät Toxoplasma gondii -nimistä loista, joka tarttuu ulosteista. Se tekee jyrsijöistä pelottomampia ja siten helpompia saaliita kissalle.

Aiemmin on todettu, että loinen voi tarttua myös ihmiseen kissan ulosteiden, huonosti paistetun lihan tai pilaantuneen veden kautta. Jo nyt sitä saattaa kantaa jopa kolmasosa maailman ihmisistä. Tartunta ei aiheuta selviä oireita, mutta voi aiheuttaa kystia aivoihin. Kystat taas on yhdistetty esimerkiksi skitsofrenian ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriön kehittymiseen.

Chicagon yliopiston tutkija Emil Coccaro halusi tietää, voisiko loinen liittyä myös raivokohtauksiin. Tätä varten hän tutki 358 ihmistä, joista osalla oli todettu mielenterveyshäiriöitä ja toisilla raivopuuskasyndrooma. Jälkimmäinen aiheuttaa erilaisia, vihakohtauksia, jotka voivat ilmetä muun muassa ratin takana raivoamisena.

Tutkimuksissa kävi ilmi, että raivopuuskasyndroomasta kärsivät kantavat kaksi kertaa todennäköisemmin T. gondiita. Myös muilta mielenterveysongelmaisilta löytyi loistartunta todennäköisemmin kuin terveeltä kontrolliryhmältä.

Coccaro päätteli tulosten perusteella, että loinen voi aiheuttaa aggressiivisuutta joko ärsyttämällä neuroneita uhkia käsittelevässä osassa aivoja tai haittaamalla etuaivojen toimintoja.  

Coccaro ei kuitenkaan pidä tutkimustuloksiaan selvänä totuutena. Voi hyvin olla, että aggressiivisuuteen taipuvaiset ihmiset saavat loisen muita herkemmin. Asian voisi selvittää lähinnä hoitamalla loistartunnan.