Toiminnassa oleva suihkumoottori kannattaa kiertää kaukaa.

 

 

Suihkumoottorin synnyttämä alipaine voi imeä täysikasvuisen ihmisen moottorin sisään. Sitä sattuu silloin tällöin.

Toimiessaan suihkumoottori imee niin voimakkaasti, että sen läheisyydessä kannattaa todella olla tarkkana.

Onnettomuusriski on suurin sellaisten koneiden lähistöllä, joiden suihkumoottori on suhteellisen matalalla.
 

Suihkumoottori on imenyt sisäänsä 33 ihmistä

Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing on pitänyt kirjaa suihkumoottorien aiheuttamista vaaratilanteista ja kuolemantapauksista. Sen tietojen mukaan vuoden 1969 jälkeen on sattunut 33 tapaturmaa, joissa ihminen on imeytynyt Boeing 737-100- tai 737-200-koneen moottoriin.

Viimeksi näin kävi joulukuussa 2015 Mumbaissa Intiassa. Teknikko sai surmansa, kun perämies käynnisti moottorit väärään aikaan.

Turvallisuutta parannetaan muun muassa moottorin ilman­ottoaukon eteen asetettavalla suojaristikolla ja turvavaljailla tai -hihnoilla, jotka estävät vaaravyöhykkeelle joutumisen.
 

Suihkumoottori aiheuttaa alipaineen yli 4 metrin päähän

Suihkumoottorin ilmanottoaukon eteen syntyy alue, jossa ilmanpaine on ympäristöä pienempi. Kun alipaine täyttyy, moottorin sisään virtaa ilmaa suurella nopeudella.

Turvallinen etäisyys riippuu moottorin tehosta ja koosta. Boeing 737:n moottorien edessä turvaväli on 4,2 metriä. Imu voimistuu moottoria kohti.

Suihkumoottori käyttää ilmaa myös viilennykseen

Suihkumoottori ei ime ilmaa vain lämmittääkseen ja polttaakseen sitä polttoaineen kanssa vaan ilmaa tarvitaan myös moottorin jäähdyttämiseen ja melutason alentamiseen