Puun lehdet © Global Warming Images / WWF

 

Suomen WWF Green Office -toimistot rikkoivat jälleen oman ennätyksensä päästöjen vähentämisessä. Toimistot pienensivät viime vuonna yhteensä 18 300 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna. Saman verran päästöjä syntyisi automatkasta, joka ulottuisi 145 kertaa kuuhun ja takaisin. Huomenna allekirjoitetaan kansainvälinen ilmastosopimus, joka edellyttää nopeita tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Tarvitaan nopeasti konkreettisia toimenpiteitä, joilla maapallon lämpötilan nousu voidaan pitää alle 1,5 asteessa. Green Office -toimistojen tulokset osoittavat, miten suuri vaikutus yritysten ja yhteisöjen käytännön ympäristötyöllä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toimistojen vuosi vuodelta vähenevät kasvihuonekaasupäästöt näyttävät, että yhdessä voimme onnistua ja pienentää ekologista jalanjälkeämme”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Sähkönkulutustaan Green Office -toimistot vähensivät vuoden aikana noin 33 000 000 kWh. Se tarkoittaa rahassa lähes kahden miljoonan euron säästöä. Sähkönkulutuksesta aiheutui 12 100 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vuotta aiemmin. Se on 66 % päästövähenemän kokonaismäärästä.

Päästöjen pienentymiseen vaikuttaa myös se, että moni Green Office -toimisto on siirtynyt käyttämään vihreää sähköä, josta ei laskennallisesti synny hiilidioksidipäästöjä. Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla ja biopolttoaineilla.

Myös paperinkulutus kääntyi viime vuonna jyrkkään laskuun. Toimistopaperia säästettiin yhteensä yli kahden kilometrin korkuinen pino eli 22 700 000 arkkia. Jokainen Green Office -toimiston työntekijä kulutti keskimäärin 600 paperiarkkia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

”Energiatehokkaat laitteet, uusiutuva energia ja sähköinen tiedonhallinta pienentävät ekologista jalanjälkeä työpaikoilla. Kaiken takana ovat kuitenkin ihmisten kehittämät ratkaisut kulutuksen vähentämiseksi sekä johdon päätökset ja työntekijöiden valinnat niiden käyttämiseksi. Upeat tulokset eivät olisi mahdollisia ilman Green Office -toimistojen konkreettisia tavoitteita ja yhteisiä toimintatapoja”, Liisa Rohweder sanoo.

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Suomessa on tällä hetkellä 162 Green Office -organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä lähes 64 000 työntekijää.