Livescience uutisoi, että kofeiini saattaa parantaa terveiden aikuisten reaktiokykyä.

Bristolin yliopistossa Englannissa on tutkittu kofeiinin vaikutuksia dementiaan. Voisiko kofeiinia käyttää hoidoissa? Jo aiemmin se on yhdistetty parempaan keskittymiskykyyn, vaikka yhteyttä ei ole voitu todistaa tieteellisesti.  

Bristolin tutkimuksessa oli mukana 38 55–91-vuotiasta aikuista. Tutkimus alkoi erilaisilla keskittymistä vaativilla kokeilla ja viikon kofeiinilakolla, minkä jälkeen toinen tutkimusryhmä sai 100 milligrammaa kofeiinia ja toiselle tarjottiin kofeiinitonta juotavaa. Tämän jälkeen keskittymiskokeet tehtiin molemmille ryhmille uudelleen.