perjantai, 29. huhtikuu 2016

Asiantuntijat vaativat Yhdysvalloilta avarakatseisempaa suhtautumista sähkötupakkaan

27981590-630x400.jpg

 

Yhdysvalloissa tupakointi on puoliintunut 1960-luvun huippuluvuista rajoittavan politiikan ansiosta.

 

Tupakoinnin lopettaminen on kiihtynyt samaan aikaan kun sähkötupakka on yleistynyt.

Seitsemän tupakkapolitiikan huippuasiantuntijaa Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta kehottavat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:ta olemaan avarakatseisempi höyrytettävien nikotiinituotteiden, ennen kaikkea sähkösavukkeiden, sääntelyssä.

Addiction-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa tutkijat vetävät yhteen viime aikoina julkaistun tutkimusnäytön sähkösavukkeista. Tutkimusnäyttö viittaisi siihen, että näiden tuotteiden käyttö voi johtaa poltettavien savukkeiden tupakoinnin vähenemiseen, mikä voi johtaa tupakasta aiheutuvan kuolleisuuden vähenemiseen.

“Olemme huolissamme siitä että FDA, joka on puolustanut oikeuttaan säännellä sähkösavukkeita, keskittyy ainoastaan siihen mahdollisuuteen, että sähkösavukkeet ja muut nikotiinituotteet voivat toimia porttina savukkeiden käyttöön“, artikkelin ensimmäinen kirjoittaja Professori David Levy Georgetownin yliopiston syöpäosastolta sanoo.

“Mielestämme keskustelu on tähän mennessä vinoutunut sähkösavukkeita vastaan, mikä on valitettavaa, koska kokonaiskuva on että näitä tuotteita näyttäisivät käyttävän etupäässä ihmiset, jotka jo ovat tai joista todennäköisesti tulisi savukkeiden polttajia”, Levy lisää.

Yhdysvalloissa tupakointi on puolittunut 1960-luvun huippuluvuista rajoittavan politiikan ansiosta, mutta poltettava tupakka aiheuttaa edelleen merkittävän osan ennenaikaisista kuolemista.

Sähkösavukkeet voivat ehkäistä näitä terveysriskejä. Levyn mukaan asiantuntijat arvioivat, että sähkösavukkeiden muut tupakkatuotteet poissulkeva käyttö vastaa noin viittä prosenttia tupakoinnin kuolleisuusriskistä.

Tutkimusnäyttö viittaa sähkösavukkeen suureen potentiaaliin kansanterveyden parantamiseksi vähentämällä tai korvaamalla polttamista maissa, joissa tupakointi on yhä yleistä ja joissa tupakoijat ovat halukkaita lopettamaan.

Tutkijat viittaavat kirjoituksessaan tutkimuksiin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Englannissa, jotka osoittavat että tupakointi on vähentynyt viimeisten kahden vuoden aikana enemmän kuin sitä edeltävien neljän tai viiden vuoden aikana, ja että tämä trendi on osunut samaan ajankohtaan, kun sähkösavukkeiden käyttö on nopeasti yleistynyt.

Vaikka sähkösavukkeet voivat olla portti tupakointiin, suuri osa tutkimusnäytöstä osoittaa, että sähkösavukkeiden käyttö rohkaisee jo tupakoivia ihmisiä lopettamaan polttamisen, Levy väittää.

“Emme halua rohkaista nuoria ja nuoria aikuisia, jotka muuten eivät polttaisi, käyttämään sähkösavuketta. Tupakkapolitiikan ensisijaisena tarkoituksena kuitenkin tulisi olla tupakoinnin vähentäminen tarjoamalla tupakoijille keinoja helpommin lopettaa polttaminen, silloinkin kun se merkitsee siirtymistä joksikin aikaa sähkösavukkeisiin sen sijaan, että nikotiinin käytöstä luovuttaisiin kokonaan” tutkijat kirjoittavat artikkelissaan.

Tutkijat myös varoittavat, että sähkösavukkeiden ankara sääntely ja verotus tekisi tyhjäksi ne hyödyt, joita näiden tuotteiden avulla olisi saatavissa.

“Sähkösavukkeiden hinnan korottaminen verottamalla niitä samaan tapaan kuin savukkeita vähentäisi höyrytettävien nikotiinituotteiden käyttöä nuorten joukossa, mutta myös niiden varsinkin alempiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien tupakoijien keskuudessa, jotka yrittävät lopettaa”, Levy lisää.