Miesten entistä terveellisemmät elintavat saattavat olla suurin selittävä tekijä dementian vähenemiselle.

Dementiasta kärsivä vanhus pelaa peliä hoitajan kanssa. Kuva ylhäältä.

 

Dementiasta kärsivä vanhus pelaa peliä hoitajan kanssa.

 

Yleisimmät etenevät muistisairaudet

– Alzheimerin tauti (n. 60-70 %)

– verisuoniperäinen muistisairaus (n. 15-20 %)

– kahden edellisen yhdistelmä

– Lewyn kappale -tauti

– otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus

– Parkinsonin tauti

Lähde: Muistiliitto

Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan dementiaa sairastavien ikäihmisten määrä on pudonnut viidenneksen viimeisen 20 vuoden aikana.

Luvut perustuvat 1990-luvun alkupuoliskolla tehdyn tutkimuksen pohjalta laskettuihin arvioihin dementiatapausten määrästä. Nyt lasketaan, että joka vuosi noin 210 000 brittiä sairastuu dementiaan, kun 90-luvulla määräksi arvioitiin 250 000. 

Tutkimuksen mukaan suuriin selitys myönteiselle kehitykselle on, että miehet tupakoivat vähemmän ja elävät muutenkin terveellisemmin kuin ennen. Tutkimuksesta kerrotaan Cambridgen yliopiston sivuilla.

Tupakoinnin llisäksi muita mahdollisia syitä ovat muun muassa alhaisempi verenpaine, kolesterolilääke statiinin käytön lisääntyminen ja koulutustason nousu, sanoo professori Carol Brayne Cambridgen yliopistosta.

Fyysinen terveys ja aivojen terveys ovat selvästi sidoksissa toisiinsa.

– Carol Brayne

– Fyysinen terveys ja aivojen terveys ovat selvästi sidoksissa toisiinsa, Brayne korostaa.

Miehillä muutos oli selvä kaikissa ikäluokissa, mutta naisilla dementiatapaukset jopa lisääntyivät hieman 80–84-vuotiailla. Muissa ikäluokissa ne vähenivät hieman.

Naisten osuus sairastuneista on nykyisin noin kaksi kertaa suurempi kuin miesten lähinnä siksi, että he elävät pidempään. Se, että myönteinen kehitys koskee lähinnä miehiä, voi Braynen mukaan selittyä sillä, että naiset ovat jo aiemmin yltäneet saavutettavissa oleviin tuloksiin.

Dementiaa voidaan torjua – ongelmia riittää kuitenkin

Tutkijoiden mukaan uusi tieto saattaa hyvinkin merkitä, että dementia on usein torjuttavissa elintavan muutoksilla ja koulutustasoa nostamalla. Dementia ei ehkä olekaan kansanterveydellinen "tsunami", jollaiseksi se on aiemmin tulkittu.

Britannian Alzheimer-järjestön mukaan uudet lukemat ovat rohkaisevia, mutta eivät muuta sitä tosiasiaa, että joka vuosi todetaan 200 000 uutta dementiatapausta.

Professori Brayne puolestaan muistuttaa, että vaikka edistystä on tapahtunut Euroopassa ja monissa muissa maissa niin maailmanlaajuisesti ongelma ei ole poistumassa. Siihen vaikuttavat hänen mukaansa puutteellinen koulutus, lapsuuden aliravitsemus sekä epätasa-arvo maiden sisällä ja eri maiden kesken.