Europa-kuun jäisessä pinnassa näkyy halkeamia, jotka kertovat pinnan liikkumisesta.

Uusi kokeellinen tutkimus viittaa siihen, että aurinkokunnan jäisten kuiden sisuksissa syntyy lämpöä luultua enemmän. Tutkimus julkaistiin Earth and Planetary Science Letters -lehdessä. 

Tulokset ovat erityisen kiinnostavia Jupiterin Europa-kuun pinnanalaisen valtameren kannalta. Laboratoriossa jäänäytteeseen kohdistettiin samanlaisia voimia kuin Europan jäähän kohdistuu vuorovesivoimista.

Aiemmissa malleissa on pidetty suurimpana lämmöntuottajana jäärakeiden reunojen hankaamista toisiinsa. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa lämmöstä syntyy kidevirheissä jään sisällä raekoosta riippumatta.

"Kauneinta tässä on, että kun ymmärrämme fysiikan, mahdollistuu tulosten skaalaaminen isompaan mittakaavaan", kuvailee Reid Cooper Brownin yliopistosta.

"Tämä fysiikka on ensimmäinen askel Europan jääkuoren paksuuden arviointiin. Osaltaan paksuus vaikuttaa valtameren kemian ymmärtämiseen ja sillä on iso merkitys elämän mahdollisuuksiin siellä."

Suurin osa Europa-kuun tuottamasta lämmöstä on peräisin vuorovesivoimien vaikutuksesta. Kuun etäisyys Jupiteriin vaihtelee hieman Europan radalla, mikä puristaa ja venyttää kuun muotoa. Myös muut Jupiterin suuret kuut aiheuttavat painovoimallaan vuorovesivoimia.

Europan jääkuoren paksuudeksi on viime vuosina arvioitu noin 10-20 kilometriä. Sen alla arvioidaan olevan jopa satoja kilometrejä paksu sulan veden muodostama valtameri.

Valtameren olosuhteista, kuten happipitoisuudesta ja happamuudesta on tehty monenlaisia arvioita etenkin sen elinkelpoisuuden näkökulmasta. Totuus saataneen selville aikaisintaan 2030-luvulla valtamereen porautuvan luotaimen avulla.