Vuonna 2012 jäät patoutuivat Kiiminkijoella vapun tienoilla.

 

Vuonna 2012 jäät patoutuivat Kiiminkijoella vapun tienoilla.

Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat kasvavat merkittävästi viikonloppua kohti. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tulvatilanne on rauhallinen.

Virtaamien kasvun myötä jokijäät lähtevät liikkeelle, Pohjois-Pohjanmaan elykeskus ennustaa. Jääpatoja muodostuu tyypillisesti koskien alapuolisten suvantojen tuntumaan.

Ennusteiden mukaan yöpakkaset hellittävät ja näin ollen lumen sulaminen voimistuu kuluvan viikon aikana. Tulvahuippu saavutettaneen Oulun eteläpuolisissa joissa viikonlopun aikana.

Tulvan suuruus jäänee hieman keskimääräistä alhaisemmaksi Kala- ja Siikajoessa. Maakunnan eteläosassa jokijäät ovat haurastuneet viimeisten kahden viikon aikana, mutta edelleen jäät ovat paikoin vahvoja.

Virtaama kasvaa myös maakunnan pohjoisosan vesistöissä. Tulvahuiput saavutetaan Oulun pohjoispuolisissa joissa todennäköisesti huhtikuun puolivälin jälkeen.

Riski jääpatojen aiheuttamille paikallisille ja korkeille tulvavedenkorkeuksille on viikon loppupuolella erittäin suuri Lestijoen, Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Temmesjoen, Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöissä.

Elykeskus on tänä keväänä edesauttanut jäiden lähtöä sahaamalla jokijäitä Lesti-, Malis- ja Kiiminkijoella. Viranomainen kehottaa jokivarsien asukkaita viimeistään tässä vaiheessa siirtämään irtaimistonsa pois jokivarsilta.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien pinnat ovat saavuttaneet tai saavuttamassa tämän kevään lumen sulamisesta aiheutuvan tulvahuippunsa, jos runsaampia sateita ei tule lähiaikoina.

Lämpimät ja aurinkoiset säät ja plussan puolella pysyneet yölämpötilat saivat sulamisen tällä viikolla tehokkaasti vauhtiin. Sateettomuus on kuitenkin pitänyt tulvatilanteen rauhallisena, Etelä-Pohjanmaan elykeskus kuvailee.