Nykyihmisen ja neandertalinihmisen kehityslinjat erosivat tosistaan noin 600 000 vuotta sitten. Tuoreen tutkimuksen mukaan Y-kromosomi saattaa olla merkittävä syy siihen, miksi lajit myöhemminkin pysyivät erillään ja risteytyivät vain harvoin, New Scientist kertoo.

Homo sapiensin ja neandertalilaisen risteymiä tunnetaan kuitenkin 100 000 – 60 000 vuoden takaa. Osalla nykyihmisistä on perimässään neandertalilaisen geenejä muun muassa X-kromosomissa, sukupuolikromosomissa, joita naisilla on perimässään kaksi ja miehillä yksi. Nämä geenit ovat yhteydessä muun muassa ihonväriin, hedelmällisyyteen ja masentumisalttiuteen.

Vain miehillä esiintyvän neandertalilaisen Y-kromosomin jäänteitä nykymiehillä sen sijaan ei ole perimässään. Tämä varmistui äskettäin tutkimuksessa, jossa analysoitiin Espanjan El Sidrónista löytyneen 49 000 vuotta vanhan neandertalilaismiehen Y-kromosomin geenejä.Voisi periaatteessa olla, että neandertalilaisen Y-kromosomin perimä olisi kadonnut geenipoolista satunnaisen ajautumisen kautta. Tutkijat kuitenkin ehdottavat katoamisen johtuvan siitä, etteivät Homo sapiens- äitien ja neandertalilaisisien pojat olleet elinkelpoisia. Perimämme ei vain ollut neandertalilaisen Y-kromosomin osalta yhteensopivaa.

Tällaisten risteymien poikasikiöt olisivat menneet kesken. Jos osa heistä olisikin selviytynyt aikuiseksi asti, he olisivat olleet hedelmättömiä. Niinpä kaikkien hybridiesi-isiemme äidit olivat neandertalilaisia. Esiäitiemme vanhemmista puolestaan kumpi tahansa on voinut olla neandertalilainen.

Stanfordin yliopiston tutkijat vertasivat neandertalilaisen Y-kromosomia nykyihmisen ja simpanssin vastaavaan. He löysivät neljästä eri geenistä mutaatioita, jotka ovat saattaneet tehdä mahdottomaksi neandertalilaisen Y-kromosomin sekoittumisen nykyihmisen perimään.

Esimerkiksi syövän torjunnassa aktiivinen KDM5D-geeni on tietyissä muodoissaan jo aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty keskenmenoihin ja voi aiheuttaa immuunivasteen raskaana olevassa naisessa. On hyvinkin mahdollista, että nämä tekijät neandertalilaisen Y-kromosomissa ovat pitäneet lajiristeymät harvinaisina.

Tutkijat käyttivät espanjalaislöydön dna:ta myös lisätodisteena sille, milloin nykyihmisen ja neandertalilaisen kehityslinjat erosivat. Tämän löydön perusteella tapahtuma ajoittuu noin 590 000 vuoden taakse, mikä sopii hyvin aiempiin arvioihin asiasta.