Karhukanta vahvistui selkeästi Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa.

Karhu

 

Karhu

 

Karhuja on parhaillaan arviolta 15 prosenttia edellistä vuotta enemmän, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke). Keskuksen mukaan karhuja on Suomessa vähintään 1 720–1 840 ennen syksyn metsästyskautta. Vuosi sitten vastaava luku oli 1 450–1 590.

Karhukanta vahvistui selkeästi Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa, kun määrää tarkastellaan riistakeskusalueittain. Karhujen määrä väheni Oulun, Keski-Suomen ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilla. Muualla muutokset olivat vähäisiä.

Eniten karhuja on itäisessä Suomessa, jossa karhukanta myös kasvoi eniten.

Arvio karhukannan runsaudesta perustuu petoyhdyshenkilöverkoston havaintoihin. Karhuhavainnot lisääntyivät kymmeneksellä, mutta pentuehavaintojen määrä laski lähes 11 prosenttia. Lukesta arvioidaan, että muutoksista osa selittyy muutoksilla havaintomateriaalin määrässä ja laadussa, ei pelkästään karhukantaan vaikuttavilla biologisilla tekijöillä.