Rusakon aluekohtainen jälkitiheys oli korkein Uudellamaalla.

 

Rusakon aluekohtainen jälkitiheys oli korkein Uudellamaalla.

 

Lumijälkilaskennassa oravien jälkimäärä oli alhaisin 28 vuoteen.

Lumiolosuhteet olivat tänä vuonna pääosassa Suomea otolliset riistan lumijälkilaskentoihin. Lumipeite oli koko maassa, vain aivan lounaisimmassa osassa maata lunta oli vähän. Suuren sademäärän vuoksi sopivien laskentapäivien löytäminen ei kuitenkaan ollut kaikkialla aivan helppoa.

Laskenta tehtiin 703 riistakolmiolla Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan. Määrä on toiseksi suurin viimeisten 10 vuoden aikana.

Metsäjänistä ja oravaa lukuun ottamatta muiden laskettavien nisäkäslajien jälkitiheydet pysyivät joko ennallaan tai lisääntyivät edellisvuodesta. Oravien jälkimäärä oli kymmenesosan talven 1990 huippumäärästä.

Selvästi aiemmista vuosista runsastuneita lajeja ovat kärppä, valkohäntäpeura ja rusakko. Pohjois-Suomen vahvat myyräkannat heijastuivat monen lajin runsauteen.

Riistakolmioiden lumijälkilaskennassa kirjataan metsäjäniksen, rusakon, oravan, ketun, kärpän, lumikon, minkin, näädän, saukon, ilveksen, villisian, valkohäntäpeuran, hirven, metsäpeuran ja metsäkauriin sekä eräiden muiden vähälukuisten lajien jäljet.

Linnuista kirjataan näköhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, peltopyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista.