Kotkien houkuttelemiseksi on jätetty eläinten sisälmyksiä tuulivoimaloiden läheisyyteen.
 
Törmääminen tuulivoimalan pyöriviin siipiin on merikotkille hengenvaarallista.

 

Törmääminen tuulivoimalan pyöriviin siipiin on merikotkille hengenvaarallista.

 

Ahvenanmaalla on huomattu tapauksia, joissa kotkia on houkuteltu tarkoituksella lentämään tuulivoimaloiden roottoreihin. Törmääminen tuulivoimalan pyöriviin siipiin on linnuille hengenvaarallista.

Kotkien houkuttelemiseksi on jätetty eläinten sisälmyksiä tuulivoimaloiden läheisyyteen.

Raatojen jättäminen luontoon ei ole Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ympäristötoimiston mukaan laitonta, mutta hyvin valitettavaa, jos tarkoituksena on vahingoittaa lintuja. Kaunan kotkia kohtaan epäillään johtuvan siitä, että ne syövät samoja riistalintuja, joita ihmiset metsästävät.

Ympäristötoimistossa tiedetään joitakin tapauksia, joissa kotka on kuollut lennettyään päin tuulivoimalaa.

Merikotkakanta voi Ahvenanmaalla hyvin. Merikotka on Suomessa rauhoitettu lintu, jonka tahallinen häiritseminen on kielletty.