Laatokan luodoille suunnitellusta kansallispuistosta ollaan irrottamassa 3750 hehtaarin aluetta, jolla sijaitsee yksi koko alueen luonnontilaisimmista metsistä. Tälle alueelle tulisi öljyjätti Rosneftin "sosiaalisesti merkittävä virkistyskohde", ja Laatokan luotojen kansallispuiston perustaminen siirtyisi jälleen hamaan tulevaisuuteen.

Kansallispuiston perustaminen Laatokalle on ollut Luoteis-Venäjän metsiensuojelun ikuisuusprojekti. Kansallispuiston perustamisesta päätettiin ensimmäisen kerran jo neuvostoaikaan, vuonna 1989. Sittemmin myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt puiston perustettavaksi useampaan otteeseen, ensimmäisen kerran vuonna 2007.

Tammikuun 2016 lopussa kansallispuiston syntyminen näytti viimein olevan loppusuoralla: luonnonvarojen käyttöä valvova virasto oli hyväksynyt kansallispuiston ympäristöarvion ja puiston perustaminen oli allekirjoitusta vaille selvää.

Yllättäen 15. helmikuuta Venäjän luonnovaraministeriössä päätettiin suljettujen ovien takana, että kansallispuiston rajauksesta lohkaistaan 3750 hehtaarin alue ”sosiaalisesti merkittävien kohteiden” rakentamiseksi. Irrotettava alue käsittää Sammatsaaren sekä Rautalahden niemen Sortavalan kunnassa.

”Irrotettavat alueet sijaitsevat Laatokan rantaa mukailevan, pitkulaisen kansallispuiston keskellä ja jos alueet irrotetaan, kansallispuisto jakautuu käytännössä kahteen täysin erilliseen osaan. Lisäksi suuri osa Rautalahden niemestä kuuluu kaikkein luonnontilaisimpana säilyneeseen luonnonpuisto-vyöhykkeeseen. Yhtä luonnontilaisia alueita on koko kansallispuiston pinta-alasta vain 3,3 prosenttia”, Olga Ilina ympäristöjärjestö SPOKista, Karjalasta, kommentoi.

Rautalahden niemeä peittää suhteellisen koskemattomat metsät ja niemen kallioiset rannat ovat laatokannorpan asumis- ja lisääntymisseutua. Myös harvinaisia lintuja, kuten maakotkaa ja räyskää, on tavattu alueella.

 

Kallioiset rannat ovat laatokannorpan asumis- ja lisääntymisseutua. Venäläinen öljyjätti haluaa rakentaa saarille yksityisen virkistyskeskuksen.

 

Novaja Gazeta -lehden saamien tietojen mukaan venäläinen öljyjätti haluaa rakentaa saarille yksityisen virkistyskeskuksen. Ehdotuksen takana on Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, joka on sopinut jo vuonna 2004 Rosneftin kanssa strategisesta kumppanuudesta ja investoinneista Laatokan alueelle.

”Jos kansallispuiston rajausta nyt muutetaan, perustusasiakirjat pitää laatia uudelleen ja neuvottelut kuntien kanssa aloittaa alusta. Puiston perustaminen siirtyy jälleen, mahdollisesti jopa pari vuotta eteenpäin. Vaarana on, että puistosta yritetään irroittaa lisää alueita tämän valmisteluprosessin aikana”, Laatokan luotojen puolesta jo vuosia kampanjoinut Anastasia Filippova kertoo.

Venäläiset ympäristöjärjestöt kuten NeoEcoProject, Spok ja Greenpeace kampanjoivat mediassa kansallispuiston pilkkomista vastaan. Järjestöt vetoavat ympäristöministeriöön ja presidentti Vladimir Putiniin, että kansallispuisto perustettaisiin mahdollisimman pian nykyisellä rajauksellaan. Vetoomuksen on allekirjoittanut jo yli 36 000 kansalaista.

Laatokan luodot ovat yksi Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoiman lähialueyhteistyöhankkeen tärkeimmistä kohteista. Hankkeen puitteissa luoteis-venäläiset, ruotsalaiset ja suomalaiset metsiensuojelujärjestöt toteuttavat Laatokan luodoille kartoitus- ja mediamatkan heinäkuussa. Hankkeen tarkoituksena on edistää kansallispuiston perustamista. Kaksivuotinen hanke alkoi viime vuonna ja sitä rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.