Lapin liitto lähtee vetämään vaelluskalakantojen elvyttämistä Kemi- ja Ounasjoella. Hankkeella pyritään varmistamaan, että Lappi saa vaelluskaloille tarkoitettua hallituksen kärkihankerahaa. Mukana ovat myös vesivoimahtiöt Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

 

Kolmen meressä vietetyn vuoden jälkeen lohi pääsi autokyydillä Ounasjokeen, kun se omin avuin sinne ei vielä pääse.

 

Lapin liitto aloittaa vaelluskalojen elvyttämissuunnittelun vesivoimayhtiöiden tuella. Toukokuun alussa Lapin liitossa aloittaa Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n tuella koordinaattori.

Tavoitteena on laatia puolessatoista vuodessa vesistöalueelle toimenpidesuunnitelma jonka perusteella päästään varsinaisiin konkreettisiin toimiin ja hakemaan muun muassa hallituksen korvamerkitsemää vaelluskalahankerahaa Lappiin.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on vaelluskalakantojen elvyttäminen. Tätä varten hallitus on varannut seitsemän miljoonaa euroa. Tukirahasta kilpailevat koko maan vaelluskalahankkeet.

Lapista aiemmin hakemuksen on Ely-keskukselle jättänyt ainakin Lohijokitiimi-yhdistys, joka ajaa lohen palauttamista Kemi- ja Ounasjokeen ja on toteuttanut muun muassa lohien ylisiirtoja Kemi- ja Ounasjokeen aiempina vuosina.

Lapin liitto kokoaa tekijät

Maakuntajohtajan Mika Riipin mukaan toimenpidesuunnitelmassa käsitellään Kemi. Ja Ounasjoen vesistöaluetta kokonaisuudessaan kymmenen vuoden aikajänteellä.

Nyt alkaneen yhteistyön tavoitteena on koota yhteen kaikki vaelluskalakantojen palauttamistyötä tekevät toimijat, tutkijat sekä sidosryhmät.

– Meidän roolimme on nyt sitten mahdollistaa koko jokivarren mukanaolo tässä työssä ja suunnittelussa. Ikään kuin luoda ne puitteet sille yhteiselle keskustelualustalle jossa sitten päätetään niistä konkreettisista toimenpiteistä, perustelee maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liiton roolia alkavassa yhteistyöhankkeessa.

Suunnitteluhanke aloitetaan Lapin liiton järjestämällä osallistavalla sidosryhmätilaisuudella alkukesästä.

Kemijoki Oy vahvasti mukana

Kemijoki Oy on tukenut tähän mennessä yksittäisiä vaelluskalahankkeita sekä on huolehtinut omista velvoitteistaan, muun muassa istutuksista.

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen vakuuttaa, että jatkaa nykyisiä elvytystoimia, mutta haluaa olla mukana myös uusissa toimenpiteissä. Kemijoki Oy lupautuu rahoittamaan myös suunnitelman perusteella hyväksyttyjä yksittäisiä hankkeita.

– Sama työ jatkuu mitä on tehty tähänkin asti. Nyt me haetaan pitkäjänteisiä yhteistyökuvioita, missä me voidaan sopia niin kehittämishankkeita kuin tutkimushankkeita, joilla tähdätään sinne vaelluskalakantojen vahvistamiseen, vahvistaa Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Lapin liiton mukaan Maa- ja metsätalousministeriö on kertonut, että vaelluskalatyöhön tarkoitettua kärkirahoitusta suunnataan vahvasti alueellisiin ja erityisesti yhteisrahoitteisesti toteutettaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin.