Lihavuus muuttaa myös ihmisaivoja. Syytä etsitään rottakokein.

Pulskat rotat oppivat huonosti uusia asioita.

Moni tutkimus vihjaa, että ylipaino rasittaa paitsi terveyttä myös aivoja: lihavat pärjäävät keskimäärin huonommin kognitiivisia kykyjä mittaavissa testeissä kuin normaalipainoiset. Aivokuvauksissa on huomattu, että tietyt oppimisen ja muistin alueet ovat lihavien aivoissa pienemmät kuin yleensä.

Mikä aivoja kutistaa, on ollut epäselvää. Tutkijat eivät ole tienneet, johtuuko ilmiö ylimääräisistä kiloista vai ylipainoon liittyvistä sairauksista, kuten metabolisesta oireyhtymästä, diabeteksesta tai verisuonitaudeista?

Neurotutkija, psykologian professori Elizabeth Gould Princetonin yliopistosta on nyt kollegoineen ryhtynyt selvittämään asiaa aikuisten rottaurosten avulla.

Myös päättely ontui

Tutkijat jakoivat rotat kahteen ryhmään. Toisille syötettiin rasvaista mutta monipuolista ruokaa, toiset saivat keveämpää muonaa. Painossa ruokavalio alkoi näkyä parissa viikossa, ja kahdeksan viikon päästä rasvaa popsineet rotat olivat 25 prosenttia pulskempia kuin verrokit. Ne olivat kuitenkin edelleen terveitä. Rasva-arvot olivat kyllä kohonneet, mutta eläimillä ei vielä ollut aineenvaihdunnan häiriöitä.

Sitten tutkijat teettivät rotilla muistitehtäviä. Reilun ylipainon keränneet yksilöt suoriutuivat tavallista huonommin tunnistustehtävästä, jossa piti erottaa uusi esine tutusta. Siinä tarvitaan erityisesti ohimolohkojen pcr-aluetta, joka ympäröi tärkeää muistirakennetta hippokampusta.

Häiriöitä ilmeni myös etuotsalohkojen päättelykyvyssä. Tätä testattiin opettamalla rotille vihjeitä, joiden avulla ne saattoivat löytää herkkupalan. Ylipainoiset yrittivät enemmän mutta onnistuivat harvemmin kuin normaalipainoiset.

Hermosolukko harveni

Kun tutkijat tarkastelivat rottien aivoja, löytyi eroja. Lihominen oli karsinut ohimo- ja otsalohkoista hermosolujen tuojahaarakkeita ja vähentänyt proteiineja, joita hermosolut tarvitsevat keskinäiseen yhteydenpitoonsa.

Myös mikrogliasolujen toiminta oli muuttunut. Normaalisti mikrogliat osallistuvat aivojen immuunipuolustukseen ja siivoavat ahkerasti soluista kuona-aineita. Lihavilla rotilla ne toimivat laiskasti.

Lisäksi pullukoiden etuotsalohkot olivat hieman pienemmät kuin hoikkien .

Tietyt aivoalueet voivat reagoida erityisen herkästi ylipainoon, tutkijat päättelevät Pnas-lehdessä.