Haaskahankkeessa yritetään saada lisätietoa pihakäyntien ja haaskojen mahdollisista yhteyksistä.

Haaskahankkeessa yritetään saada lisätietoa pihakäyntien ja haaskojen mahdollisista yhteyksistä.

Vastakkainasettelun toivotaan vähenevän susiasiassa.

Pohjois-Karjalassa luonnonsuojelijat ja metsästäjät ovat tekemässä konkreettisia tekoja vastakkainasettelun kitkemiseksi.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Anna Lehtinen kertoi viime torstaina Joensuussa järjestetyssä susiseminaarissa, että vireillä on haaskahankkeen aloittaminen yhdessä metsästäjien kanssa.

”Ideana on selvittää, etteivät ihmiset omalla toiminnallaan vähennä susien ihmispelkoa. Samalla yritetään saada lisätietoa pihakäyntien ja haaskojen mahdollisista yhteyksistä.”

Lehtinen muistutti kommenttipuheenvuorossaan, että susikannan hoitosuunnitelmassa on esitetty paljon muitakin keinoja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kuin kannanhoidollinen metsästys. Niitä pitäisi ottaa aktiivisemmin käyttöön, Lehtinen totesi.

Kannanhoidollista sudenmetsästystä kiiteltiin useissa seminaariyleisön puheenvuoroissa. Metsästyksen toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Päätös jatkosta on politiikkaa

Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen sivusi omassa puheenvuorossaan suden kannanhoidollisen metsästyksen jatkoa. Päätös jatkosta on politiikkaa ja päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö, hän muistutti.

Kannanhoidollisessa metsästyksessä kaadettuja susia ja pyyntiä tutkitaan monin tavoin. Muun muassa ikämääritykset hammasleikkeistä tehdään Yhdysvalloissa ja ne valmistuvat syksyyn mennessä. Myös luvansaajien ja metsästyksen johtajien antama palaute ja kokemukset analysoidaan.

Pyynnistä on myös valitettu paljon. Sekä vuonna 2015 että 2016 kaikista myönteisistä lupapäätöksistä valitettiin, kertasi Härkönen valitusasiaa.

Tänä vuonna Itä-Suomen hallinto-oikeus jätti kaksi valitusta Pohjois-Savosta tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen takia. Lisäksi se hylkäsi kaikki kahdeksan muuta valitusta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus jätti tutkimatta riistakeskus Kainuuta ja Oulua koskevat valitukset valitusoikeuden puuttumisen vuoksi.

Muista hallinto-oikeuksista puuttuvat ratkaisut. Myös EU:n komissiolle on kanneltu sudenpyynnistä.