perjantai, 8. huhtikuu 2016

Luuytimestä apu sydämen vajaatoimintaan

Kantasoluhoito vähensi kuolleisuutta

Loppuvaiheen sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaat saivat apua kantasoluista, jotka oli otettu heidän omasta luuytimestään.

He kokivat lumehoitoa saaneeseen ryhmään verrattuna 37 prosenttia vähemmän sydäntapahtumia, kuten sairaalahoitoa vaatineita sydänkohtauksia tai sydänperäisiä kuolemia.

Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus on tähän asti laajin hoitokoe solunsiirtomenetelmän hyödyistä ja haitoista sydämen vajaatoimintaan.

Sydäninfarktissa hapenpuute johtaa lihassolujen kuolemaan ja muodostaa sidekudosarpea, joka on kyvytön pumppaamiseen. Vaurioitunut sydänlihas ei uusiudu, ja ainoa parantava hoito on ollut sydämensiirto.

Solunsiirrossa toimimatonta arpea pyritään korvaamaan supistumiskykyisillä soluilla.

”15 viime vuotta kaikki ovat puhuneet soluhoidosta ja siitä mitä se voi tehdä. Nämä tulokset viittaavat siihen, että se todella toimii”, sydänlääkäri Amit Patel Utahin yliopistosta sanoo.

Tutkimuksessa satunnaistettiin soluhoito tai lumetoimenpide 126:lle iskeemisestä sydänsairaudesta kärsivälle potilaalle. Solunsiirrossa potilaan omasta luuytimestä otettuja kantasoluja ruiskutettiin sydämeen.

Vuoden päästä kävi ilmi, että solunsiirrolla hoidetussa ryhmästä oli kuollut vain neljä, kun lumehoitoa saaneista oli kuollut kahdeksan. Sydänsairauden vuoksi sairaalahoitoon oli joutunut hoitoa saaneesta ryhmästä 52 prosenttia, kun lumetoimenpiteen saaneista sairaalaan oli joutunut 82 prosenttia.

Sydämen suorituskyvyssä ei näkynyt tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.