Universumi laajenee, mutta millä nopeudella?
 

Maailmankaikkeuden nykyisestä laajenemisnopeudesta on saatu tarkempi mittaus.

Uusi niin sanottujen standardikynttilöiden avulla määritetty arvo on ristiriidassa kosmisesta taustasäteilyn perusteella saadun arvon kanssa.

Näiden kahden mittaustavan tuottamat tulokset eivät ole käyneet ennenkään tarkalleen yksiin, mutta virhemarginaalit ovat olleet sen verran suuria, etteivät kosmologit ole nähneet syytä huoleen.

Nyt standardikynttilöiden - jotka ovat tietyntyyppisiä supernovia ja muuttuvia tähtiä - avulla määritetyn laajenemisnopeuden virhemarginaali on voitu tarkentaa 3,3 prosentista 2,4 prosenttiin.

Kutistunut virhemarginaali tarkoittaa, että kahden menetelmän laajenemisnopeuksien ero on liian suuri sivuutettavaksi. Kosmisten kynttilöiden tuottama laajenemisnopeus on 8 prosenttia suurempi kuin Planck-satelliitin taustasäteilymittausten pohjalta saatu tulos.

Sikäli kuin tutkimuksen tulokset pystytään vahvistamaan, se voi tarkoittaa että kosmologian standardimallissa ei ole kaikki kohdillaan. "Mielestäni standardimallissa on jotain, mitä me emme ymmärrä", sanoo tutkimusta johtanut Adam Riess.

Toisaalta yhteensopimattomille tuloksille voi löytyä arkisempia selityksiä. Planck-satelliitiin tekemissä universumin taustasäteilyn mittauksissa saattaa olla ongelma. Tai sitten  
standardikynttilät itsessään eivät ole luotettavia.