Vertailussa 25 cm (vasemmalla) ja SRR-menetelmän 5 cm (oikealla) resoluution kuvat Marsin pinnasta. SRR-kuvassa erottuu hyvin mönkijän jälkiä.
 

Mars-planeetan pinnasta on esitetty ainutlaatuisen tarkkoja kiertoradalta otettuja kuvia. Ne saatiin yhdistämällä otoksia eri kuvakulmista. Näin yksityiskohtien erottelukyky onnistuttiin nostamaan viisinkertaiseksi.

"Tämä tulee aloittamaan uuden aikakauden planetaarisessa tutkimuksessa", sanoo tutkimukseen osallistunut Jan-Peter Muller.

Marsia kiertävien kameroiden erotuskyvyn raja on 25 senttimetriä. Niin kutsutun Super-Resolution Restoration -menetelmän (SRR) avulla resoluutio saatiin nyt tarkennettua 5 senttimetriin kuvissa, jotka on otettu 300 kilometrin korkeudelta.

Kiertoradalta saadut SRR-kuvat vastaavat resoluutiota viiden metrin etäisyydellä Marsin pinnalla olevan mönkijän kamerasta. Menetelmä tulee olemaan avuksi Marsin pinnan tutkimisessa, mutta myös esimerkiksi kulkijoiden reittien ja luotainten laskeutumispaikkojen suunnittelussa.

Super-Resolution Restoration soveltuu parhaiten taivaankappaleille, joilla on korkeintaan ohut ilmakehä. Maan kiertoradalta otettujen kuvien resoluution raja on niinikään noin 25 senttimetriä, mutta ilmakehän häiriöt haittaavat SRR:n soveltamista näihin kuviin.