Merenkorkeuden muutos millimetreinä vuodessa tietokonemallin mukaan. Sininen alue Grönlannin ympärillä kertoo jäätiköiden sulamisen aiheuttamasta maankohoamisesta.

Paljonko merenpinnan korkeus muuttuu, mikä muutoksen aiheuttaa ja mihin mallimme perustuvat? Nasan uusi nettiportaali selittää aihetta monipuolisesti. Nasan tiimi on luonut uuden mallin, joka pyrkii yhdistämään monenlaiset avaruudesta tehdyt mittaukset sekä ennusteet tulevasta.

"Pystymme laskemaan merenpinnan muutoksia jään vaikutuksen lisäksi myös mantereenlaajuisen hydrologian vaikutuksesta", selittää mallin tekemistä johtanut Surendra Adhikari. Hydrologiaan kuuluvat esimerkiksi myrskyjen, jokien ja pohjaveden pumppaamisen aiheuttamat vaihtelut.

Nettiportaali on jaettu osioihin merenpinnan tason muutosten syistä, havainnoista, ennusteista ja sopeutumisesta. Jokaisesta osiosta löytyy selityksiä niihin liittyvistä ilmiöistä ja runsaasti linkkejä Nasan tuottamaan materiaaliin aiheesta.

Kyseessä on tietopankki, jonka opiskelemalla pystyy ymmärtämään aiheeseen liittyvää tutkimusta ja hypoteeseja. Portaalista löytyy myös suoria linkkejä Nasan mittausdataan.

Oheinen kuva perustuu vuosina 2003–2015 tehtyihin havaintoihin. Niissä näkyy, miten meriveden korkeus ei kasva maailmassa tasaisesti, vaan tietyillä alueilla se on nopeampaa kuin toisilla. Jäätiköiden sulaminen aiheuttaa myös maankohoamista esimerkiksi Grönlannin alueella.