Tältä näyttää neandertalilaismies kroatialaisen nendertalmuseon taiteilijan hahmottelemana.

Tämä voi osaltaan selittää, miksi lajimme eivät sulautuneet toisiinsa kokonaan, tutkijat epäilevät.

Nykyihmisen dna:sta jopa neljä prosenttia on peräisin risteytymisestä neandertalien kanssa, mutta meidän Y-kromosomissamme heistä ei näy jälkeäkään, selvisi Stanfordin yliopiston ja Max Planck -instituutin tutkimuksessa.

Löytö viittaa siihen, että neandertalmiesten ja meikäläisten naisten yhteiset poikalapset eivät välttämättä olleet yhtä elinkelpoisia tai hedelmällisiä kuin muut aikansa ihmiset.

Tutkijat valitsivat sekvensoitavakseen Espanjan El Sidrónista löydetyn neandertalmiehen kromosomin. Se osoittautui hyvin ainutlaatuiseksi, eikä se tutkijoiden mukaan muistuta yhtään nykypäivän miehillä tavattavaa Y-kromosomimuotoa. Sen kantajat ovat siis kuolleet sukupuuttoon.

Vertaillessaan lajiemme Y-kromosomeja tutkijat havaitsivat myös kiintoisia eroja, joilla on voinut olla vaikutusta kromosomin tuottamiin proteiineihin.

Kolme näistä eroavaisuuksista liittyy geeneihin, jotka ohjaavat tiettyjä, vain miehillä esiintyviä antigeenejä. Antigeenit ovat molekyylejä, jotka saavat elimistön immuunipuolustuksen reagoimaan. Yhden näistä geeneistä tiedetään tuottavan antigeeniä, joka nykyihmisellä lisää poikasikiöiden keskenmenoriskiä äideillä, jotka odottavat toista poikalastaan.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että nämä Y-kromosomin geenit ovat voineet osaltaan estää lajejamme sulautumasta täysin toisiinsa. He kuitenkin korostavat tutkimustiedotteessa, että tämän päätelmän vahvistaminen vaatii lisätutkimusta.

Y-kromosomista tehty analyysi vahvistaa jo aiemmin esitettyä käsitystä siitä, että lajiemme kehitys erkaantui liki 590000 vuotta sitten.

Neandertalien Y-kromosomia ei ole aiemmin tutkittu tarkoin. Nyt tehdyn tutkimuksen julkaisi American Journal of Human Genetics.