Cernin 27 kilometriä pitkää LHC-hiukkaskiihdytintä käynnistellään talvilevoltaan. Sen avulla yritetään seuraavaksi saada vahvistuksia LHC:n kahden mittalaitteen, Atlaksen ja CMS:n, viime vuonna antamiin mittaustuloksiin, jotka vihjaavat aiemmin tuntemattoman hiukkasen olemassaoloon.

Laitteet havaitsivat pieniä poikkeamia mittauksissa 750 gigaelektronivoltin sekä 8 ja 13 teraelektronivoltin energiatasoilla. Jos nämä ovat merkkejä aiemmin tuntemattomasta hiukkasesta, se olisi massaltaan noin kuusinkertainen vuonna 2012 löydettyyn Higgsin bosoniin verrattuna.

Higgsin bosonin olemassaolon ennustaneet teoreetikot saivat vuonna 2013 Nobelin fysiikanpalkinnon. – Higgsin bosoni oli odotettu. Jos nyt löydetään uusi hiukkanen, se olisi fysiikan alan ensimmäinen odottamaton uusi löytö ainakin 40 vuoteen, Uppsalan yliopiston teoreettisen fysiikan professori Ulf Danielsson sanoo NyTeknik -lehdelle.

Danielsson julkaisi äskettäin yhdessä kolmen muun Upsalan yliopiston tutkijan kanssa tieteellisen artikkelin muodossa oman ehdotuksensa uuden hiukkasen vaikutuksesta fysiikkaan. Heidän hypoteesinsa mukaan on olemassa tilanteita, joissa luonnonvakiot, kuten elektronien ja kvarkkien massat, poikkeavat tavanomaisesta.

Tällöin ”vakio” toki olisi väärä termi asioista, jotka nyt tunnemme luonnonvakioina. Voi tietenkin olla, että Atlaksella ja CMS:llä havaitut outoudet osoittautuvat mittausvirheiksi. Jo tulevan kesän aikana saanemme tietoa siitä, onko näin, vai mullistavatko Cernin tulokset vielä käsityksemme fysiikasta.