Keväisessä aamu- ja iltahämärässä eläinkolarin riski on suurimmillaan.
 
 
Porokolarista pitää ilmoittaa hätänumeroon, muistuttaa Riistakeskus.

 

Porokolarista pitää ilmoittaa hätänumeroon, muistuttaa Riistakeskus.

 

Keväällä aamu- ja iltahämärän aikoina riski törmätä riistaeläimeen on suurempi kuin muina vuodenaikoina.

Riistakeskus muistuttaa, että kolarin sattuessa on tärkeää varoittaa muuta liikennettä. Suurpedon, hirvieläimen tai villisian kanssa kolaroidessa on hälytettävä poliisi paikalle. Myös pienempien eläinten kohdalla on huolehdittava siitä, että loukkaantunut eläin lopetetaan nopeasti ja asianmukaisesti.

Kolarin jälkeen on tärkeää varoittaa muuta liikennettä. Varoituskolmio viedään 200–300 metrin päähän onnettomuuspaikasta, hätävilkut laitetaan päälle ja auto siirretään pois tieltä, jos mahdollista.

Jos eläin on kuollut, myös se on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä tieltä. Henkilövahingon sattuessa luonnollisesti huolehditaan ensisijaisesti loukkaantuneista.

Suurpetojen (karhu, susi, ilves, ahma), hirvieläinten (hirvi, peurat, kauriit) ja villisikojen kanssa tapahtuneesta kolarista on soitettava hätänumeroon (112) ja ilmoitettava onnettomuuspaikan sijainti.

Autoilijan on mahdotonta arvioida, vahingoittuiko eläin kolarissa vai ei. Pienikin yhteentörmäys voi johtaa eläimen loukkaantumiseen, eikä siitä jää välttämättä jälkiä onnettomuuspaikalle tai autoon. Petoeläin voi juosta pitkiäkin matkoja loukkaantuneena, Riistakeskus muistuttaa.

Jos eläin, varsinkin suuri, loukkaantuu ja jää paikoilleen, siihen on syytä pitää etäisyyttä. Loukkaantunut eläin voi käyttäytyä aggressiivisesti tai muuten arvaamattomasti. Jos iso eläin on selvästi aggressiivinen, autosta ei kannata poistua ollenkaan.

Pieni loukkaantunut villieläin on armeliainta lopettaa heti, mutta lemmikkiä ei pidä mennä lopettamaan itse

Autokolariin joutunut pienikokoinen eläin kuolee usein välittömästi, jolloin yliajajan velvollisuutena on siirtää raato pois tieltä. Jos eläin loukkaantuu ja jää paikoilleen, sen saa lopettaa itse, jos lopetuksen osaa tehdä oikein lisäämättä eläimen kärsimystä enempää. Jos eläintä ei pysty lopettamaan itse, on pyydettävä apua tai odotettava, kunnes poliisi tai suurriistavirka-apu tulee paikalle.

Loukkaantunut koira on toimitettava eläinlääkäriin, joka tekee päätöksen eläimen hoidosta tai lopettamisesta.

Kolaripaikka merkitään riistaonnettomuusmerkillä tai muulla selkeällä tavalla mahdollisimman pian. Merkki pitää pystyä havaitsemaan ohi ajettaessa. Merkki auttaa onnettomuustutkijoita tilanteen selvittämisessä kolarin jälkeen.