Koulut, jotka tarjoavat jokaiselle oppilaalle kannettavan tietokoneen, parantavat oppilaiden akateemista menestystä.

Michiganin osavaltionyliopisto tiedottaa tutkineensa maailmalla hankkeita, joissa jokaiselle oppilaalle on annettu oma tietokone koulun käymisen tueksi. Ohjelmat ovat parantaneet oppilaiden suoriutumista englannin kielessä, matematiikassa, luonnontieteissä ja kirjoittamisessa.

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana läppärihankkeet ovat yleistyneet, ja ne ovat olleet kustannustehokas tapa parantaa oppimistuloksia, summaa oppimisteknologian apulaisprofessori Binbin Zheng.

Oppimistulosten paraneminen ei johdu kuitenkaan suoraan läppäreistä vaan siihen liittyvästä tuesta ja toiminnasta. Tietokoneiden avulla oppilaat saavat opettajalta enemmän palautetta kirjoituksistaan ja pystyvät paremmin editoimaan töitään.

Tekniikasta on ollut havaittavasti hyötyä, kun Zheng on tehnyt tilastollisen analyysin tietokonetta käyttävien oppilaiden opintomenestyksestä verrattuna muihin. Zhengin tutkimus oli meta-analyysi kymmenestä aiemmasta yksittäistä hanketta koskevasta tutkimuksesta.