Raahessa terästehtaan alueella vuoden 2014 toukokuussa tapahtuneessa öljyvuodossa ei ole tapahtunut rikosta. Poliisi tutki asiaa ympäristön turmelemisena. Syyttäjä päätti, että asian esitutkinta lopetetaan.

Varusmiehet puhdistavat rantaa Iso-Kraaselissa

 

Poliisitutkimuksen mukaan Raahessa oli ryhdytty välittömästi torjunta- ja keräystoimenpiteisiin.

 

Poliisi on tutkinut ympäristön turmelemisena öljyvuotoa, joka tapahtui 30. toukokuuta 2014 nykyisen SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaan, entisen Ruukki Metals Oy:n alueella Raahen Voima Oy:n toiminnassa.

Poliisin tekemässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tehokkaisiin öljyn torjunta- ja keräystoimenpiteisiin oli ryhdytty välittömästi. Myöhemmin on pystytty selvittämään, että maahan valuneesta reilusta 12 kuutiosta öljyä saatiin talteen 5 kuutiota pihamaahiekalta ja öljyisestä hiekasta saatiin erotettua talteen 5 kuutiota öljyä. Hulevesijärjestelmään pääsi öljyä kaikkiaan 2,2 kuutiota, joista osa saatiin talteen satama-altaasta ja loput saariston siivouksen yhteydessä.

Poliisi teki maaliskuun alussa syyttäjälle esityksen esitutkinnan rajoittamisesta muun muassa ei rikosta -perusteella. Syyttäjä päätti, että esitutkinta lopetetaan.

Poliisi sai vuoden 2014 toukokuun 30. päivä ilmoituksen Raahen Voima Oy:n voimalasta vuotaneesta raskaasta polttoöljystä, jota oli valunut maahan arviolta 13 tonnia. Osa öljystä oli edennyt kanyyliputkia pitkin läheiseen Ruukki Metals Oy:n sataman toiseen satama-altaaseen, joka öljypuomitettiin.

Seuraavana päivänä kalastaja ilmoitti merellä olevasta öljylautasta, joka oli erikoisraskasta polttoöljyä. Sitä havaittiin lähisaarten rannoilla myöhemmin.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus teki 4.6.2014 poliisille tutkintapyynnön mahdollisesta ympäristöluvan rikkomisesta.

Esitutkintamateriaalia kertyi poliisin mukaan noin tuhat sivua. Sen perusteella tehdasalueella, 13 metriä syvässä satama-altaassa ja sen ulkopuolella tehtiin torjuntatoimia tehokkaasti sen hetkisen tilannekuvan perusteella.