Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkii, kehittää ja jalkauttaa Intiaan uusia kestäviä liiketoimintamalleja eläinruhojen kierrättämiseksi. Yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa uusilla liiketoimintamalleilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan paikallisia elinoloja.

Eläinruhot ovat iso jäteongelma ympäri maailmaa. Intiassa eläinruhoja hyödynnetään pienimuotoisesti lääkkeiden raaka-aineena, mutta valtaosa ruhoista lojuu hyödyntämättömänä maaseutu- ja taajama-alueilla.

- Eläinjäte sisältää kuitenkin monia hyödyllisiä ainesosia, joita voidaan tehokkaan kierrätyksen avulla käyttää esimerkiksi viljelykasvien lannoitteena sekä ja uusiutuvan energian raaka-aineena. Suomessa on tätä varten olemassa ainutlaatuista teknologiaa ja nyt sitä on tarkoitus soveltaa Intiassa, professori Pasi Syrjä kertoo LUTin tiedotteessa.

LUT on mukana hankeorganisaatiossa, joka koostuu suomalaisista ja intialaisista teknologia-alan yrityksistä. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitetään eläinjätteen käsittely-yksiköitä, jotka ovat muunneltavissa ja skaalattavissa erilaisiin olosuhteisiin.

Käsittely-yksikön päätuote on orgaanisen lannoitteen raaka-aine. Prosessin aikana yksikkö tuottaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa ja siitä syntyvä jätevesi puhdistetaan käyttökelpoiseksi.

Näin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti käsitelty eläinperäinen ongelmajäte muutetaan hyödyksi ympäröivälle yhteisölle.

LUTin rooli hankkeessa on tutkia, miten ratkaisu juurtuu ja leviää uusiin yhteisöihin siten, että liiketoimintamalli tuottaa myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tutkijaopettaja Helena Sjögrénin mukaan hankkeessa hyödynnetään LUTin osaamista yhteiskunnallisten vaikutusten mallintamisessa ja mittaamisessa. 

Kastittomille eläinruhojen hyödyntäminen on usein ainoa toimeentulon lähde. Sjögren vakuuttaa, että toimeentulo on turvattu heille jatkossakin.

- Pyrimme kehittämään yhteisön oloja hienotunteisesti, yhteiskunnan rakenteita järkyttämättä. Takaamme kastittomien toimeentulon jatkossakin, mutta mahdollistamme heille paremmat olosuhteet toimeentulon hankkimiseksi, Sjögren kuvailee.

Hanke on osa Tekesin ja Ulkoministeriön BEAM-ohjelmaa. Ohjelma tukee suomalaisten innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka ratkovat maailman köyhimpien ihmisten elinoloja kurjistavia ongelmia samalla tuottaen kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille.

- Yhteiskunnallisen yrittäjyyden lähtökohta on, että yhteiskunnassa on epäkohta, joka liiketoiminnalla korjataan. Tässä hankkeessa on tarkoitus ratkaista iso jäteongelma. Uusi laitos lisää paikallista yrittäjyyttä, mikä puolestaan parantaa ympäröivän yhteisön elinoloja. Jos bisness lähtee toteutumaan ja kasvamaan, sen ympärille helppo rakentaa lisää eri toimintoja, Pasi Syrjä sanoo.