Katiskapyynti on Saimaalla sallittu verkkokalastuskiellon aikana, kunhan katiskan nielu on alle 15 senttiä. Suositeltavaa on asentaa katiskaan nielurajoitin, joka estää kuutin tunkeutumisen pyydykseen.

Katiskapyynti on Saimaalla sallittu verkkokalastuskiellon aikana, kunhan katiskan nielu on alle 15 senttiä. Suositeltavaa on asentaa katiskaan nielurajoitin, joka estää kuutin tunkeutumisen pyydykseen.

Esitys uudeksi kalastusrajoitusasetukseksi laajentaisi saimaannorpan suojelemiseksi määriteltyä rajoitusaluetta 2 600 neliökilometriin.

Asetus myös yhdistää kaksi rajoitusasetusta, verkkokalastuskiellon ja pyydystyyppirajoituksen yhdeksi asetukseksi. Uuden asetuksen on määrä astua voimaan tämän viikon perjantaina.

Verkkokalastuskieltoalue laajenisi yli 560 neliökilometrillä ja pyydystyyppirajoitusalue lähes 850 neliökilometrillä.

”On hyvä, että alue on yhtenäinen tilkkutäkin sijaan. Se helpottaa tiedotusta ja valvontaa”, sanoo Kattelussaaren osakaskunnan sihteeri ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Aarno Karels.

Etelä-Saimaan Kattelussaaren osakaskunta laajensi vapaaehtoisella sopimuksella rajoitusaluetta 1 100:sta lähes 8 300 hehtaariin.

”Enemmistö hyväksyy norpan hyväksi tehtävät rajoitukset. Marginaalinen vastustus on ennen muuta periaatteellista.”

Karels pitää vapaaehtoisista sopimuksista maksettavaa 1,7 euron korvausta per hehtaari hyvänä. Norppakorvauksista kertyy jatkossa noin puolet osakaskunnan vuosituloista.

Asetuksella tai vapaaehtoisesti

MTK:n mielestä rajoitusalueen jatkuvaa laajentamista ei voida pitää välttämättömänä, koska nykyisillä toimenpiteillä on voitu turvata saimaannorppakannan kasvu.

Liitto kannattaakin vapaaehtoisia suojelutoimia ensisijaisina pakkoasetuksen sijaan. Se ei kannanotossaan pidä 1,7 euron vuotuista korvausta per hehtaari käyvän hinnan mukaisena, vaan vaatii sen tarkastamista.

Kuivasen osakaskunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen kertoo, että he eivät tarttuneet vapaaehtoiseen laajennussopimukseen. Vanhaa sopimusta 1 400 hehtaarin vapaaehtoisesta suojelusta he olisivat olleet valmiita jatkamaan.

Ukkonen painottaa, että elykeskuksen esityksen hylkääminen ei ole kannanotto norpan suojelua vastaan.

”Elykeskuksen esitys olisi saattanut mennä osakaskunnassa läpi, jos esitystapa olisi ollut toinen.”

Jos jättää vapaaehtoisuuden valitsematta, voidaan osakaskunnan alue määrätä osaksi rajoitusaluetta asetuksella. Silloin jää korvaus saamatta.