Emeritusprofessori Markus Pessalle myönnetään vuoden 2016 Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Pessa on optoelektroniikan ja puolijohdetutkimuksen kehittäjä, joka toimi Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan professorina 1976-2008.

Markus Pessa tutki erityisesti yhdistepuolijohteita, joiden ominaisuudet ovat merkittävästi alkuainepuolijohteita paremmat. 1990-luvun lopulla Pessaa houkuteltiin tutkimusryhmineen Tukholmaan. Tampereen Teknillisessä yliopistossa ryhdyttiin nopeasti toimiin ja perustettiin optoelektroniikan tutkimuskeskus ORC, joka takasi Pessalle ja hänen tutkimusryhmälle toimintaedellytykset Suomessa. Pessan johdolla ORC kehittyi yhdeksi merkittävimmistä yliopistollisista optoelektroniikan tutkimuskeskuksista Euroopassa.

Professori Pessan saavutukset perustuvat erityisesti niin kutsutun mbe-tekniikan kehittämiseen ja soveltamiseen yhdistepuolijohteiden valmistamiseen atomikerrosten tarkkuudella.  Tällaiset kerrosrakenteet ovat mahdollistaneet esimerkiksi energiaa säästävien led-valojen laajamittaisen käyttöönoton. Niihin perustuvat laserit puolestaan mahdollistavat maailmanlaajuiset optiset tietoliikenneverkot sekä cd- ja dvd-soittimet. Teknologiaa sovelletaan myös erilaisiin ilmaisimiin sekä parannetaan aurinkokennojen hyötysuhdetta.

Professori Pessa on ainoana suomalaisena kutsuttu Yhdysvaltain National Academy of Engineeringin jäseneksi. Hänellä on mittava tieteellinen tuotanto materiaalifysiikan perustutkimuksessa ja lukuisia patentteja työstään. Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin 1994.  Hänet valittiin vuoden professoriksi 1997.