Sikiön saaman tartunnan voi havaita äidin verinäytteestä, osoitti Helsingin yliopiston ryhmä.

Suomalaistutkijat ovat eristäneet sikiön aivoista zikavirusta ja osoittaneet, että sikiön tartunnan voi havaita raskaana olevan äidin verinäytteestä. Löydökset julkaisi arvostettu New England Journal of Medicine.

Havainnot perutuvat näytteisiin, jotka on saatu Guatemalassa zikatartunnan poteneelta suomalaisnaiselta. Washingtonissa Yhdysvalloissa asuva nainen oli ollut raskaana saatuaan tartunnan.

Osa näytteistä otettiin Helsingissä, osa lähetettiin Yhdysvalloista Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahden johtaman ryhmän tutkittaviksi.

Tutkijoiden yllätykseksi verinäytteestä löytyi pieniä määriä zikaviruksen rna:ta, vaikka taudin akuutista vaiheesta oli kulunut jo neljä viikkoa. Tähän asti on uskottu, että virusta voisi löytyä verestä vain viisi päivää taudin alkamisesta. Tämän ajan jälkeen taudin sairastaminen on todettu vereen ilmaantuneista vasta-aineista, ei itse viruksesta.

”Viruksen täytyi olla sikiöstä lähtöisin, koska sitä ei tässä vaiheessa normaalisti löydy verenkierrosta”, Vapalahti kertoo.

Päätelmä osoittautui oikeaksi. Nainen oli käynyt jo kolme kertaa aiemmin ultraäänitutkimuksessa, eikä kuvissa ollut näkynyt mitään poikkeuksellista. Saatuaan tietää verestä löytyneestä viruksesta hän meni vielä kerran lisätutkimuksiin. Sikiöllä todettiin nyt vakavia aivovaurioita, ja 21. raskausviikolla tehtiin abortti.

Vapalahti ryhmineen eristi sikiön aivoista zikavirusta. He saivat viruksen myös kasvamaan erityyppisissä soluviljelmissä. Nopeiten virus kasvoi ihmisen niin sanotuissa neuroblastoomasoluissa, jotka edustavat hermosolujen varhaisia esiasteita.

”Se sopi havaintoihin, että vain vähän erilaistuneet hermosolut ovat alttiita virusinfektiolle”, Vapalahti kertoo.

Aiemminkin virusta on löydetty sikiöiden aivoista, mutta tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun aivoista eristetty virus on saatu kasvamaan soluviljelmässä. Havainto antaa vahvaa tukea sille, että zikaviruksen ja hermoston vaurioiden välillä on syy-yhteys.

Äskettäin toisessa tutkimuksessa huomattiin merkkejä siitä, että raskaana olevan äidin zikatartunta lisää huomattavasti aivojen kehityshäiriöiden riskiä. Tutkijat seurasivat 42 raskaana olevaa, zikatartunnan saanutta naista ja totesivat, että likipitäen joka viidennellä sikiöllä oli pienipäisyyttä tai muuta neurologista häiriötä.

Vapalahti arvioi, että heidän tutkimallaan sikiöllä havaitut aivovauriot olivat varhaisia merkkejä kehittymässä olevasta pienipäisyydestä. Kollegat Yhdysvalloissa totesivat, että sikiön aivokammiot olivat laajenneet, aivokuori ohentunut ja aivokurkiaisessa oli kehityshäiriö.

Näytteistä löytyneessä viruksessa oli tapahtunut myös mutaatioita. Nämä geneettiset muutokset voivat Vapalahden mukaan liittyä joko siihen, että virukset ovat sopeutuneet aivoihin, tai siihen, että kehittyvissä aivoissa puuttuu luontaista immuunipuolustusta ja siksi virukset pääsevät ”riehaantumaan” aivosoluissa.

Suomalaistutkijoiden löydökset voivat poikia keinon todeta sikiön aivovaurioriski varhaisessa vaiheessa. Tähän mennessä sikiön tartuntaa on testattu lapsivedestä otetuista näytteistä. Nyt se saattaisi onnistua äidin verestä, jos kerran tartunnan saaneen sikiön virukset ”vuotavat” äidin verenkiertoon.

”Jos sama varmistuu laajemmassa aineistossa, voidaan todeta raskaana olevien naisten seurannassa, jos sikiö on saanut infektion”, Vapalahti kertoo.

Zikavirus aiheuttaa yleensä vain lieviä oireita, kuten ihottumaa ja kuumetta. Viime vuoden lopussa kävi ilmi, että infektio voi aiheuttaa myös keskushermosto-oireita ja vastasyntyneiden pienipäisyyttä, jos äiti on saanut tartunnan raskaana ollessaan.