Suomessa elävän ahmakannan koko on myös tutkijoille arvoitus. Suomessa arvioidaan olevan 250 - 300 ahmaa. Näistä Lapissa uskotaan elävän noin puolet.

Ahma 

 

Lapissa ahmojen määrä arvioidaan keväisin jälkihavaintojen perusteella Metsähallituksen ja poromiesten yhteistyöllä. Silti vuosittain vaihtelevat ahmojen tappamat poromäärät tuovat epävarmuuden ahmojen oikeasta määrästä.

Tämän lisäksi poronhoitoalueen ulkopuolella vuosittain tehdyt tuhannet havainnot ovat lisänneet epävarmuutta ahmakannan oikeasta koosta.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Ilpo Kojolan mukaan tulevaisuudessa on pyrittävä saamaan parempi varmuus ahmojen määrästä.

– Kyllä se kertoo ahmojen määrän kasvusta, että 15 vuotta sitten ahmahavaintoja oli 400-500 vuosittain ja nyt niitä on koko vuoden osalta yli 3000. Kyllä tähän tarvitaan nyt vähän tiiviimpää otetta, että voidaan saada perusteltu otanta tästä ahmojen runsaudesta. Siksi tässä on nyt pikkuhiljaa käynnistelty genetiikkaan pohjautuvaa tutkimusta, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola.