Tavallista lämpimämpi sää ja sähkön nettotuonnin kasvu pienensivät Suomen päästökauppasektorin päästöjä vuonna 2015 noin 3,3 miljoonaa tonnia.

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 25,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2015. Vuonna 2014 vastaavat päästöt olivat 28,8 miljoonaa tonnia ja vuonna 2013 31,5 miljoonaa tonnia.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia on palautettava unionin rekisterissä huhtikuun loppuun mennessä kunkin laitoksen osalta.

Suomessa päästöjen pienenemiseen vuonna 2015 vaikuttivat lämpimänä jatkunut sää sekä kotimaisen sähkön erillistuotannon korvaaminen sähkön tuonnilla. Fossiilisten polttoaineiden käyttö Suomessa laski nostaen uusiutuvien energialähteiden osuutta energian kokonaiskulutuksesta. Päästökauppasektorilla maakaasun kulutus laski vuonna 2015 yhteensä noin 16 %. Kivihiilen kulutus puolestaan väheni noin 30 % edellisvuoteen nähden. Turpeen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta noin 6 %. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla väheni noin 1 % edellisestä vuodesta. Muutosprosentit perustuvat energiamääriin.