Suomen päästöt vähenivät viime vuonna.
 
 
Suomen päästöt vähenivät viime vuonna.

Hiilidioksidipäästöjä pienensivät lämmin sää ja tuontisähkön kasvu.

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten hiilidioksidin yhteispäästömäärä oli viime vuonna 25,5 miljoonaa tonnia. Toissa vuonna päästöt olivat 3,3 miljoonaa tonnia suuremmat.

Päästöjä pienensivät pitkään lämpimänä pysynyt sää sekä kotimaisen sähkön erillistuotannon korvaaminen tuontisähköllä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö Suomessa viime vuonna laski, ja uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi energian kokonaiskulutuksesta.

Päästökauppasektorilla maakaasun kulutus laski viime vuonna yhteensä 16 prosenttia ja kivihiilen kulutus pieneni noin kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Turpeen käyttö väheni kuusi prosenttia.

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla väheni noin prosentin.

Päästökauppalain piirissä olevien yritysten on ilmoitettava toteutuneet päästöt EU:n rekisteriin.