maanantai, 4. huhtikuu 2016

Tarvitaanko miehiä lainkaan? – Koiraat eivät ole populaatiolle välttämättä liiallinen taakka

 

Miespuoliset eliöt eivät kanna jälkeläisiä mutta syövät kaiken aikaa, joten niitä on pidetty rasitteena populaatioille. Uusi tutkimus pitää haittaa kuitenkin luultua pienempänä, kertoo Phys.org.

Eliöt voivat jakautua joko seksuaalisesti tai aseksuaalisesti. Koska koiraat eivät kanna jälkeläisiä mutta kuluttavat ravintoa, ne ovat taakka yhteisölle. Kioton yliopiston tutkimuksen mukaan koiraiden kustannukset pienenevät kuitenkin olennaisesti, jos niitä on vähän suhteessa naaraisiin.

Perinteisen käsityksen mukaan suvullisesti lisääntyvien eliöiden populaatio kasvaa vain puolella siitä nopeudesta, jolla aseksuaaliset organismit kasvavat. Aseksuaalisesti lisääntyvissä lajeissa on tavallista, että naaras tuottaa yksin lisää naaraita.

 

Johtavan tutkijan Kazuya Kobayashin mukaan tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Jos aseksuaalinen lisääntyminen on niin ylivoimainen, miksi sitten suuri osa eliöistä lisääntyy seksuaalisesti?

Kobayashi tutki kollegoineen ripsiäisiä, joilla on sekä seksuaalisesti että aseksuaalisesti lisääntyvä kanta. Kannat voivat elää rinnakkain jopa samassa kasvissa. Tutkijat olettivat, että seksuaalisesti lisääntyvä kanta pystyisi kasvamaan vähentämällä koiraiden määrää.

Kenttätutkimukset ja tietokonesimulaatiot osoittivat, että säätely teki seksuaalisesta lisääntymisestä kilpailuedun. Tutkimus auttaa selvittämään, miksi luonto näyttää suosivan seksuaalista lisääntymistä.