Kananmunien syönnin yhteys korkeampaan diabetesriskiin tuli esille pääasiassa yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa, kun taas muiden maiden tuloksien yhteenvedossa yhteyttä ei havaittu. Syynä eroille voi olla se, että yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa kananmunien syönti yhdistyy usein epäterveellisiin elintapoihin.

Kananmuna, jonka kuori on rikottu. Keltuainen on näkyvissä.

 

 

Kananmunien syönnin yhteydestä diabetesriskiin on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia.

Harvardin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston juuri julkaiseman, useista väestötutkimuksista koostetun meta-analyysin mukaan runsas kananmunien syönti lisäsi tyypin 2 diabeteksen riskiä lähinnä yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa. Niissä yhden kananmunan lisäys päivää kohden oli yhteydessä peräti 47 prosenttia suurempaan riskiin. Sen sijaan muiden maiden tuloksien yhteenvedossa kananmunien syönnillä ei havaittu yhteyttä kakkostyypin diabeteksen riskiin.

Tutkimuksista neljä oli USA:sta, yksi Japanista ja loput Euroopasta, mukaan lukien kaksi tutkimusta Suomesta. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusepidemiologian dosentin Jyrki Virtasen mukaan elintavat voivat selittää maiden välistä eroa.

– Yksi selittävä tekijä voi olla, että USA:ssa kananmunien syönti yhdistyy usein pitkälle prosessoitujen lihatuotteiden kuten pekonin syöntiin sekä muihin epäterveellisiin elintapoihin kuten tupakointiin ja liikunnan vähäisyyteen. Meillä kananmunien syönti ei yhdisty sen enempää huonoihin kuin erityisen hyviinkään elintapoihin, Virtanen sanoo.

Malttia tulosten soveltamisessa

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa on jopa havaittu, että kananmunan syöminen saattaa pienentää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen. Virtasen mukaan eri maissa tehtyjen tutkimusten tuloksien yleistämisessä on oltava varovainen.

– Mielestäni tutkimuksen tärkein pointti on se, että yhden maan tutkimuksen tuloksia ei voida suoralta kädeltä soveltaa johonkin toiseen maahan.

Meta-analyysissä koottiin yhteen tulokset kymmenestä eri väestötutkimuksesta. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä noin 250 000 aikuista tutkittavaa, joista noin 173 000 oli naisia ja 77 000 miehiä. Tutkimusten seurannan aikana tyypin 2 diabetekseen sairastui yhteensä noin 12 000 tutkittavaa. Tulokset julkaistiin arvostetussa British Journal of Nutrition-tiedelehdessä