Aivot käsittelevät matemaattisia tehtäviä eri osassa kuin kielellisiä tehtäviä, kertoo tuore ranskalaistutkijoiden tekemä tutkimus.

Tutkimuksessa kolmeakymmentä vapaaehtoista (joista matemaatikkoja oli 15) pyydettiin vastamaan erilaisiin kysymyksiin samalla kun heidän aivojaan tutkittuun toiminnallisella magneettikuvauksella (fMRI).

Kun kysymykset eivät liittyneet matikkaa, aktivoituivat vastaajien aivoissa ne osat, jotka liittyvät kielen ymmärtämiseen ja prosessointiin. Matematiikkaa koskevissa kysymyksissä puolestaan aktivoitui päälakilohko, etuotsalohkon kuori sekä ohimolohkot.

Koulutetuilla matemaatikoilla nämä aivojen alueet aktivoituivat kaikissa matematiikka koskevissa kysymyksissä ja muilla vain yksinkertaisemmissa laskutoimituksia ja kaavoja käsittelevissä kysymyksissä.